Nobel Tıp Kitabevleri > Yeni Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

Netter Atlas of Human Anatomy 8.Ed.

590.00 TL

Kazancı Açıklamalı Üroandroloji Sözlüğü

145.00 TL

Veteriner İç Hastalıklarında Klinik Muayene ve Tanı Yöntemleri

315.00 TL

Medical English (2.Baskı)

235.00 TL

Özel Gereksinimli Çocuğa Multidisipliner Yaklaşım

195.00 TL

Dahili – Cerrahi – Adli ‘ACİL’LER El Kitabı ( 7. Baskı )

295.00 TL

COVID-19’dan Korunmanın 100 Pratik Yolu

145.00 TL

Köpek ve Kedilerde Hemogram Klinisyen Yaklaşımı

145.00 TL

Romatolojinin Sırları

590.00 TL

Tanısal Patoloji Adli Otopsi

900.00 TL

Harrison İç Hastalıkları Prensipleri Cilt: 1-2

4620.00 TL

Harrison's Principles of Internal Medicine, Twenty-First Edition (Vol.1 & Vol.2) 21st Edition

3250.00 TL

Daniels ve Worthingham’ın Kas Testi: Manuel Değerlendirme ve Performans Testi Teknikleri

875.00 TL

Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik-Elektrofizyoloji-Ultrason Korelasyonları

1375.00 TL

Çocuk Cerrahisi

330.00 TL

Klinik Araştırma Yöntembiliminde Güncel Konular

145.00 TL

Epilepsi ve Farmakoterapisi Klinik ve Nörobiyolojik Yaklaşım

495.00 TL

First Aid for the USMLE Step 1 2022 (HEMEN TESLİM)

750.00 TL

Nöralterapi 3. baskı

400.00 TL

Bilimmsel Araştırma Tasarlamak, Yazmak ve Yorumlamak için 100 Sayfada Kolay İstatistik

66.00 TL

MS İle Yaşamak

295.00 TL

Ketojenik Diyet ve Modifiye Atkins Diyeti (Epilepsi ve Diğer Hastalıkların Tedavisinde)

390.00 TL

Temel Radyoloji

98.00 TL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Rehber Kitap

125.00 TL

Ortopedi ve Travmatoloji

145.00 TL

Kulak Burun Boğaz

145.00 TL

Komorbid Hastalıklar ve Cerrahi Bakım

435.00 TL

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

198.00 TL

Kalp Sağlığı ve Spor

235.00 TL

A’dan Z’ye Anesteziyoloji (Tekniker ve Teknisyenler için) Güncelleştirilmiş 3.Baskı

198.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama Rehberi

210.00 TL

Plastik Cerrahi Acilleri: Esasları, Teknikleri ve Prensipleri

135.00 TL

Biyolojik Afetler ve Yönetimi (Covid-19 Deneyimiyle)

114.00 TL

Tintinalli Acil Tıp: Kapsamlı Bir Çalışma Kılavuzu (9. Baskı)

2640.00 TL

Aile Planlaması Danışmanlığı

78.00 TL

SANA NE LAN! dedi (Bir Cerrahpaşa hocasının kısa anıları)

42.00 TL

Fonksiyonel Anatomi: Manuel Terapistler için Muskuloskeletal Anatomi, Kinezyoloji ve Palpasyon

282.00 TL

Nöroanatomi

165.00 TL

Sistematik Nöroanatomi Klinik Olgularda Destekli

252.00 TL

Ebeliğin Temelleri Öğrenciler için Ders Kitabı

216.00 TL

Sağlık Tanılaması ve Fiziksel Muayene ( 4.Baskı )

102.00 TL

Hemodiyaliz İçin Damaryolu: Multidisipliner Yaklaşım

474.00 TL

Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene 3. Baskı

390.00 TL

Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları

365.00 TL

Klinik Pratikte Nöroloji

258.00 TL

Kardiyolojide Sağkalım Rehberi (Sağlık Personelleri İçin)

255.00 TL

Meme Biyopsilerinin Yorumlanması

390.00 TL

Baş ve Boyun Biyopsilerinin Yorumlanması

390.00 TL

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği ( Genişletilmiş 3.Baskı )

132.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Anatomi Atlası ( 3.Baskı )

96.00 TL

Hemşirelik Tanıları El Kitabı

198.00 TL

Sağlık Yüksek Okulları için Resimli İnsan Anatomisi ( 9. Baskı )

78.00 TL

Cerrahi Hemşireliği I ( 4. Baskı )

174.00 TL

Cerrahi Hemşireliği II ( 3. baskı )

198.00 TL

Optisyenin Eğitim El Kitabı ( 2.Baskı )

144.00 TL

Odyometri Atlası

150.00 TL

Klinik Teşhis ( Propedötik, Semiyoloji, Muayene Usulleri )

276.00 TL

Temel Jinekoloji ve Obstetri

162.00 TL

Dental ve Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi

114.00 TL

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

162.00 TL

Erken Çocukluk Eğitimi Kuramdan Uygulamaya

186.00 TL

TOTDER Ortopedi ve Travmatoloji

696.00 TL

Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci

204.00 TL

Böbrek Nakli

1000.00 TL

Diyabet Hemşireliği

198.00 TL

İşitme Kaybının Testleri, Tanısı ve Tedavisi

330.00 TL

Kadın Doğum – Jinekoloji

210.00 TL

Beyin ve Sinir Cerrahisi

216.00 TL

Pratik Göz Hastalıkları

240.00 TL

Genel Cerrahi 2 Cilt

540.00 TL

Yoğun Bakım Hemşireliği

378.00 TL

Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler 2. Baskı

342.00 TL

Yeni Başlayanlar için Bilimsel Makale Hazırlama Teknikleri

96.00 TL

Musallat (Stalker)

108.00 TL

Tıp Fakültesi Öğrencileri için Üroloji Ders Kitabı

150.00 TL

Mucize Tedavi Tıbbi Sülük 2. Baskı

144.00 TL

Ebeler İçin Eğitim Kitapçığı: Adli Ebelik

48.00 TL

Temel ve Klinik Farmakoloji - Katzung

624.00 TL

Koroner Yoğun Bakım

90.00 TL

Özet Kardiyoloji

132.00 TL

Hekime Felsefe Ne Gerek ?

120.00 TL

Waterslager Malinua Kanaryası: Ötümü-Bakımı-Eğitimi-Beslenmesi ve Hastalıkları

516.00 TL

Covid-19 (Ciltli)

320.00 TL

Sağlık Bilimlerinde araştırma ve İstatistik Yöntemleri - (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 3. Baskı)

126.00 TL

Genel Cerrahide Deneysel Çalışmalar ve Hayvan Modelleri

390.00 TL

Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi

288.00 TL

Williams Jinekoloji

1020.00 TL

Sporcularda Ani Kalp Ölümü

72.00 TL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Sınavına (YDUS) Hazırlık Açıklamalı Soru Kitabı

264.00 TL

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Aciller: Pratik Yaklaşım

312.00 TL

Multipl Skleroz ve Fizyoterapisi

108.00 TL

Reçete Tedavi El Kitabı 2021-2022

150.00 TL

Jinekolojik Laparoskopi Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

100.00 TL

NANDA International Inc. Hemşirelik Tanıları: Tanımlar & Sınıflandırma 2018-2020

168.00 TL

Dermatoloji Atlası 4. Baskı 2 Cilt

3720.00 TL

Anatomi

96.00 TL

Yanıklar ve Tedavileri

108.00 TL

Pediyatri 2 Cilt

1920.00 TL

Kemik İliği Nakli Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım - Konsensus 2018

117.00 TL

Harrison İç Hastalıkları İlkeleri: Öz Değerlendirme ve Yeterlilik Sınavına Hazırlık

354.00 TL

Doğumsal Metabolizma Hastalıklarının Moleküler Temelleri ve Laboratuvar Yaklaşım

270.00 TL

Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları: Ortak Kavramlar ve Uygulamaları

150.00 TL

Yeni Başlayanlar için Akademik Proje Hazırlama Teknikleri

72.00 TL

Lippincott Farmakoloji

288.00 TL

Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler 8. Baskı

235.00 TL

Gray's Anatomy for Students International Edition, 4th Edition

910.00 TL

Netter Atlas of Human Anatomy International Edition, 7th Edition

450.00 TL

Nelson Textbook of Pediatrics, International Edition, 21st Edition

1600.00 TL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Sınavına (YDUS) Hazırlık Açıklamalı Soru Kitabı

150.00 TL

Gray's Anatomy for Students Flash Cards 4th Edition

840.00 TL

Netter's Anatomy Flash Cards, 5th Edition

850.00 TL

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology International Edition, 14th Edition

1680.00 TL

Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology 8th

1600.00 TL

Medical Microbiology

1200.00 TL

Cellular and Molecular Immunology International Edition, 10th Edition

910.00 TL

Textbook of Histology 5th. Edition ( International Edition )

700.00 TL

CURRENT Medical Diagnosis & Treatment 2022

972.00 TL

101 Savunma: Zihnin Kendini Koruma Yolları

130.00 TL

Bilişsel Davranışçı Çift ve Aile Terapisi - Klinisyenler için Kapsamlı Bir Rehber

108.00 TL

Sayfa 1