Nobel Tıp Kitabevleri > Yeni Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı: Adım Adım Yaklaşım

108.00 TL

Washington Manual Tıbbi Tedavi El Kitabı

97.20 TL

Temel Beyin Bilgisi: İnsan Beyninin Yapısı, İşlevleri ve İşlev Bozuklukları

20.00 TL

Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme

27.00 TL

Kulak Hastalıkları Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

25.00 TL

Beslenme Biyokimyası 2. Baskı

32.40 TL

Odyometri: İşitme ve Ölçümü Vestibüler Sistem Nörootoloji

37.80 TL

Klinik Farmakoloji Mizahi Biçimde Basitleştirilmiş

27.00 TL

Tıbbi Formüler / İlaç Ansiklopedisi

38.00 TL

Kinezyoloji: İskelet Sistemi ve Kas Fonksiyonu

90.00 TL

Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik: Araştırmadan tedaviye tıp dallarının yelpazesi

35.00 TL

Epilepsi: Genişletilmiş İkinci Baskı

270.00 TL

Doğal Doğum Felsefesi 2. Baskı

40.00 TL

Tıbbi Araştırmanın Esasları

25.00 TL

Gastrointestinal Traktüs Mukozası Biyopsilerinin Yorumu Cilt 2: Neoplastik - Biyopsi Yorumları Serisi

125.00 TL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı

10.00 TL

Vizit Notları

25.00 TL

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

17.00 TL

Yeni Cep Sözlüğü - Tıp Dilinde

21.60 TL

Tıbbi Laboratuvar El Kitabı

25.00 TL

Kolay Vertigo Tanı ve Tedavisi

25.00 TL

Somatik ve Kök Hücre Kültür Sistemlerinin Temel İlkeleri

35.00 TL

Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler

81.00 TL

2018 Diyabet Ajandası

54.00 TL

Dahili - Cerrahi - Adli Aciller El Kitabı

59.00 TL

Veteriner İlaç Rehberi: Tedavi El Kitabı 2018 - 2019

37.80 TL

Üroloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

37.80 TL

Bu Evde Yaşlı Var

16.20 TL

Nörolojinin Öncüleri: Antik Çağdan 20. Yüzyıla

30.00 TL

NANDA Hemşirelik Tanıları: Tanımlar & Sınıflandırma 2015-2017

45.00 TL

Endokrinoloji Yandal Konsültasyon El Kitabı

48.60 TL

Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme (Hemşire ve Ebeler için Rehber)

16.20 TL

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Kılavuz

27.00 TL

Odyometristler için Temel Klinik Odyoloji

21.60 TL

Lenfödem Yönetimi: Klinisyenler için Kapsamlı Rehber

135.00 TL

Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama

70.00 TL

Tıbbi Biyokimya

54.00 TL

İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin)

32.40 TL

İnsan Anatomisine Giriş

70.00 TL

Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinesiyoloji

32.40 TL

Neonatoloji 3. Baskı

378.00 TL

Uygulamalı Temel Radyofarmasi

27.00 TL

Cerrahi Hemşireliği II

64.80 TL

Özel Embriyoloji ve Histoloji Uygulama Atlası

43.20 TL

Lippincott İnsan Sistemleri: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

81.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama Rehberi

32.40 TL

Serebral Venöz Sinüs Trombozu: Tanı ve Tedavi Önerileri

45.00 TL

Kadın Doğum - Jinekoloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

37.80 TL

Farmakoloji

37.80 TL

Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci

43.20 TL

Güncel Geriatri El Kitabı

35.00 TL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi

810.00 TL

Epidemiyoloji’de Yöntembilim ve Sayısal Değerlendirme

48.60 TL

Berek & Novak Jinekoloji

378.00 TL

Deri Biyopsilerinin Yorumu: Derinin Primer Lenfoid-Dışı Neoplazileri

125.00 TL

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı

81.00 TL

Cerrahi Hemşireliği I: Genişletilmiş 2. Baskı

45.00 TL

Endometriyum Patolojisi

90.00 TL

Medikal Simülasyon Terminolojisi: Medikal Simulasyonun ABC’si

32.40 TL

Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum!
Mast Hücrelerinin Gizi

48.60 TL

Psikiyatri Dışı Branşlarda Karşılaşılan Psikozlar

21.60 TL

Obezite El Kitabı

18.00 TL

Nörokardiyoloji

54.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

25.00 TL

Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu - Biyopsi Yorumları Serisi

125.00 TL

Sığır Cerrahi Atlası

162.00 TL

Klinik Nöroanatomi - Snell

75.60 TL

Hemodiyaliz İçin Damaryolu

54.00 TL

Klinik Akciğer Radyolojisi: Öğrenci, Asistan, Uzman ve Akademisyenler için

97.20 TL

Psikiyatrik Görüşme

21.60 TL

Bağışıklık Bilimi

145.80 TL

Harrison Kardiyovasküler Hastalıklar

194.40 TL

Psikiyatri

32.40 TL

Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası

81.00 TL

Medikal Terminoloji

21.60 TL

İnfertilite Hemşireliği El Kitabı

21.60 TL

Türkiye’de Meme Kanseri: 20.000 Hastanın Analizi

54.00 TL

Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi Tarihçesi)

21.60 TL

Klinik Kedi ve Köpek Kardiyolojisi

162.00 TL

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

151.20 TL

Serebral Palsi, Serebral Felç, Beyin Felci

81.00 TL

Fonksiyonel İnsan Anatomisi Önemi ve Anlama Kılavuzu: Kaslar, Kemikler ve İlgili Anatomik Yapılar için

64.80 TL

Bilimsel Makale ve Tez Yazımı

35.00 TL

Genel Embriyoloji ve Histoloji Uygulama / Teknikler Kitabı

27.00 TL

Tıbbi Helmintoloji

27.00 TL

Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik - Elektrofizyolojik Bağıntılar

270.00 TL

İnsan Anatomisi 8. Baskı

43.20 TL

Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları

54.00 TL

Bir Makalenin Anatomisi

21.60 TL

İdrar Kaçırma, Pelvik Organ Sarkması ve İşeme Bozukluklarında ÜRODİNAMİ

81.00 TL

Çocukluk Çağında Tüberküloz Tanı: Tedavi ve Korumada Güncel Yaklaşımlar ve Olgu Örnekleri

43.20 TL

Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi

75.60 TL

Suçluluk ve Suç Davranışı Adli Sosyal Çalışma

25.00 TL

Konsültasyon-Liyezon (Danışma-Dayanışma) Psikiyatrisi El Kitabı

95.00 TL

İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi

43.20 TL

Bebeklikten Erişkinliğe Otizm: Aileler için Kılavuz

43.20 TL

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı)

43.20 TL

Travma ve Dissosiyasyon: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi ve Aile Dinamikleri (Sert Kapak)

37.80 TL

Junqueira's Lange Temel Histoloji Çalışma Kartları

59.00 TL

Karaciğer Biyopsilerinin Yorumlanması - Biyopsi Yorumları Serisi

125.00 TL

Fizyoterapi Teknikerleri için Fizyoterapiye Giriş

32.40 TL

Sayfa 1