Nobel Tıp Kitabevleri > Yeni Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

Ebeler İçin Eğitim Kitapçığı: Adli Ebelik

30.00 TL

Temel ve Klinik Farmakoloji - Katzung

375.00 TL

Koroner Yoğun Bakım

50.00 TL

Özet Kardiyoloji

75.00 TL

Hekime Felsefe Ne Gerek ?

75.00 TL

Waterslager Malinua Kanaryası: Ötümü-Bakımı-Eğitimi-Beslenmesi ve Hastalıkları

295.00 TL

Covid-19 (Ciltli)

320.00 TL

Sağlık Bilimlerinde araştırma ve İstatistik Yöntemleri - (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 3. Baskı)

70.00 TL

Genel Cerrahide Deneysel Çalışmalar ve Hayvan Modelleri

225.00 TL

Roper Logan Tierney Modelinin Uygulamada Kullanılması

160.00 TL

Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi

150.00 TL

Tıbbi Biyokimya - Güncellenmiş 5. Baskı

115.00 TL

Klinik Embriyolojiye Doğru

125.00 TL

Köpeklerde Tedavi El Kitabı

45.00 TL

Williams Jinekoloji

550.00 TL

First Aid For The USMLE STEP 1 - 2021

320.00 TL

Meme Hastalıkları

120.00 TL

Berek & Novak Jinekoloji

550.00 TL

Ebeler İçin Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları 2.Baskı

85.00 TL

HPV - Human Papilloma Virus

38.00 TL

Sporcularda Ani Kalp Ölümü

35.00 TL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Sınavına (YDUS) Hazırlık Açıklamalı Soru Kitabı

150.00 TL

Çocuk Göğüs Hastalıklarında Aciller: Pratik Yaklaşım

175.00 TL

Multipl Skleroz ve Fizyoterapisi

60.00 TL

Hemşirelik Tanıları El Kitabı 2021

95.00 TL

Veteriner Ilaç Rehberi Tedavi El Kitabi 2021-2022

60.00 TL

Reçete Tedavi El Kitabı 2021-2022

85.00 TL

Jinekolojik Laparoskopi Klinik Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar

100.00 TL

Güncel Fitoterapi ve Geleneksel Tıbbi Bitkiler

60.00 TL

Farmasötik Kimyaya Giriş

35.00 TL

Diyaliz Hemşireliği 2. Baskı

95.00 TL

Beslenme Biyokimyası Genişletilmiş 3. Baskı

54.00 TL

Cerrahpaşa Romatoloji Notları

80.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği; Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı

90.00 TL

İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi

90.00 TL

Dahili - Cerrahi - Adli Aciller El Kitabı

125.00 TL

Hemşirelikte Araştırma: Süreç, Ugulama ve Kritik

85.00 TL

Davranış Nörolojisi: Beyin-Davranış İlişkilerinin Organizasyon Prensipleri, Sendromları ve Hastalıkları

130.00 TL

Hemşire ve Ebeler için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi 4.Baskı

60.00 TL

Halk Sağlığı Uygulama Rehberi

36.00 TL

NANDA International Inc. Hemşirelik Tanıları: Tanımlar & Sınıflandırma 2018-2020

90.00 TL

Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş

25.00 TL

Klinik Yönleri ile Özet Nöroanatomi: Nöroanatominin Sırları

40.00 TL

Anatomi

45.00 TL

Dermatoloji Atlası 4. Baskı 2 Cilt

1250.00 TL

Snell Klinik Nöroanatomi

235.00 TL

Yanıklar ve Tedavileri

60.00 TL

Resimli İnsan Anatomisi: Sağlık Yüksek Okulları İçin 8. Baskı

35.00 TL

Atlarda Kolik Rehberi ve Klinik El Kitabı

40.00 TL

Veteriner Genel Patoloji

45.00 TL

Veteriner Sistemik Patoloji Cilt 1 Sindirim - Solunum

80.00 TL

Veteriner Sistemik Patoloji Cilt 2 Sinir - Kardiyovasküler - Hematopoietik - Üriner - Dişi Genital - Erkek Genital - Deri

110.00 TL

Resimli Anatomi Ansiklopedisi

90.00 TL

Yaşam Boyu Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Eşlik Eden Durumlar

85.00 TL

Pediyatri 2 Cilt

925.00 TL

Kemik İliği Nakli Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Bakım - Konsensus 2018

70.00 TL

Bireysel Tıp ve Alternatif Tıp: Tanım, Uygulamaları ile Kullanım Olasılıkları ve Kısıtlamaları

40.00 TL

Apak ve Tatlı Pediatrik Epileptoloji 3. Baskı

140.00 TL

Harrison İç Hastalıkları İlkeleri: Öz Değerlendirme ve Yeterlilik Sınavına Hazırlık

205.00 TL

Doğumsal Metabolizma Hastalıklarının Moleküler Temelleri ve Laboratuvar Yaklaşım

150.00 TL

Çağımızın Hastalığı Kanser Danışma Kılavuzu: Kansere karşı tedavi, korunma, tarama şekilleri ve beslenme

42.00 TL

Temel Beyin Bilgisi: İnsan Beyninin Yapısı, İşlevleri ve İşlev Bozukluğu

40.00 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği

135.00 TL

Yaşamın İlk 2 Yılında Çocuk Sağlığı ve Bakımı: Mutlu, Sağlıklı ve akıllı bir çocuk yetiştirmek için

80.00 TL

The Washignton Manual Kardiyoloji Yandal Konsültasyon El Kitabı

95.00 TL

Çocukların Gözünden ‘EMDR’

45.00 TL

Nörobilim ve Dil-Konuşma Bozuklukları: Ortak Kavramlar ve Uygulamaları

80.00 TL

Özet Temel ve Klinik Onkoloji

65.00 TL

Yeni Başlayanlar için Akademik Proje Hazırlama Teknikleri

30.00 TL

Lippincott Farmakoloji

165.00 TL

Klinik Jinekolojik Onkoloji

595.00 TL

Beslenme Biyokimyası

60.00 TL

Pediyatrik Palyatif Bakım

150.00 TL

Hekim Olmaya Geldim: Yaşanmışlıklar

25.00 TL

Cerrahi Hemşireliği I - 3. Baskı

80.00 TL

A’dan Z’ye Anesteziyoloji: Tekniker ve Teknisyenler için

80.00 TL

Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme (Hemşire ve Ebeler için Rehber)

28.00 TL

Sağlık Profesyonelleri için Farmakolojinin Temel Prensipleri

54.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi

60.00 TL

Semptomdan Teşhise Nöroloji

60.00 TL

Temel Akciğer Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı

130.00 TL

Hacamat - Kupa Terapisi

75.00 TL

Mucize Tedavi Tıbbi Sülük

70.00 TL

Bağışıklığı Anlamak

85.00 TL

Medikal İngilizce: Cümle ve Metin İnceleme

50.00 TL

Pelvik Taban Disfonksiyonu: Tanı, Tedavi ve Bakımda Hemşirelere Yönelik Güncel Yaklaşımlar

80.00 TL

Anastasi Sistematik İnsan Anatomisi Atlası

240.00 TL

Onkoloji Hemşireliği: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı

245.00 TL

Yeni Mikrobiyoloji: Mikrobiyomlardan CRISPR Savunma Sistemine

65.00 TL

Hemşireler için Pediatrik Evde Bakım: Aile Merkezli Yaklaşım

155.00 TL

Topografik Anatomi Çalışma Kitabı

22.00 TL

Medikal Terminoloji Uygulama Kitabı

24.00 TL

Radyoterapide Kısa Kurs Tedaviler

50.00 TL

Sağlık İletişimden Geçer

60.00 TL

Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

95.00 TL

Radyoloji Fiziği

130.00 TL

Akupunktur: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlarla

95.00 TL

The Washington Manual Hematoloji ve Onkoloji: Yandal Konsültasyon El Kitabı

85.00 TL

Karın Ağrısı

98.00 TL

Sağım Makinelerinin Meme Sağlığına Etkileri

48.00 TL

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla Özel sağlık Tesisleri Yönetimi

70.00 TL

EEG Atlası 3. Baskı

290.00 TL

Gİ/Karaciğer Sırları

210.00 TL

Meme Kanseri: Tanı - Tedavi - Takip

54.00 TL

Harf Karıştırma: Görsel - İşitsel Çalışma Kitabı

28.00 TL

Temel ve Klinik Biyokimya: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları için 2. Baskı

70.00 TL

İnsan Anatomisi 10. Baskı

60.00 TL

Cerrahi Hemşireliği II 2. Baskı

95.00 TL

Çocuklarda Aerosol Tedavi Uygulamaları

130.00 TL

Veteriner ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarındaki Biyolojik Tehlikeler ve Biyogüvenlik

40.00 TL

Akciğer Hastalıkları Ders Kitabı

60.00 TL

Böbrek Transplantasyonu: Temel Bilgiler ve Uygulama Rehberi

90.00 TL

Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi

54.00 TL

Futbol Hekimliği

420.00 TL

Harrison İç Hastalıkları Cep Kitabı

145.00 TL

Nöralterapi Cep Atlası

150.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya

70.00 TL

Kardiyovasküler Hemşirelik

165.00 TL

Radyoterapide Nütrisyonel Değerlendirme

28.00 TL

Çağdaş Klinik Etik: 21. Yüzyılda Olgu Örnekleriyle

95.00 TL

Semptomlar ve Klinik Durumlar

180.00 TL

Vulva Hastalıkları Atlası

110.00 TL

Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim

45.00 TL

Özet Fizyoloji

90.00 TL

Nöralterapi: Nörofizyoloji, Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Önerileri

120.00 TL

Medical English

55.00 TL

Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene

140.00 TL

Lippincott Biyokimya: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

145.00 TL

Toksikolojik Çevresel ve Endüstriyel Afetler

35.00 TL

Johns Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık

180.00 TL

Ortopedik Manuel Terapi: Kanıta Dayalı Yaklaşım

75.00 TL

Latince Terimler Sözlüğü: Medikal Terminoloji Uygulamalarında

18.00 TL

Radyoterapi Teknikerleri için Klinik Radyasyon Onkolojisi El Kitabı

30.00 TL

Laboratuvar Dünyası Klinik Laboratuvar Uygulamaları: Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Histoloji ve Patoloji

95.00 TL

Cinsel Sağlık

85.00 TL

Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler 8. Baskı

90.00 TL

Hücre Kültürüne Yeni Başlayanlar için Püf Noktaları

28.00 TL

A’Dan Z’Ye Ameliyathane

70.00 TL

Klinik Beslenme için Temel Cep Kitabı

54.00 TL

Tarihsel Bir Perspektiften Sağlık Sosyolojisi

40.00 TL

Kedi, Köpek ve Küçük Memeliler için Nekropsi Kılavuzu

95.00 TL

Evde ve Okulda Disleksi: Ebeveynler, Eğitimciler, Psikologlar ve Psikiyatristler için Özgül Öğrenme Bozukluğu Başvuru Kitabı

30.00 TL

Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi

145.00 TL

İnsan Anatomi Atlası 3 Cilt + İnternet Erişimi

650.00 TL

VADEMECUM Online

275.00 TL

Bebeklikten Erişkinliğe Otizm: Aileler İçin Kılavuz

70.00 TL

SPSS Uygulama Görüntüleri Eşliğinde İstatistik Çözümlemeleri

28.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Anatomi Atlası

40.00 TL

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu

48.00 TL

Basitleştirilmiş Klinik Patofizyoloji

50.00 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3. Baskı

80.00 TL

Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı

35.00 TL

Metilen Tetra Hidro Folat Redüktaz (MTHFR)

42.00 TL

Çocukluk ve Adolesan Çağı Kanser Hastalarında Onkofertilite: Klinik Uygulamalar ve Gelişen Teknolojiler

80.00 TL

Biyokimyada Araştırma Yöntemleri

54.00 TL

Alma Mater Studiorum: Anne Gibi Yetiştiren Kurum - Üniversite

25.00 TL

Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım - Konsensus 2017

42.00 TL

Hemşireler İçin Sorularla Pratik Hemodiyaliz

48.00 TL

Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar

80.00 TL

İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası

42.00 TL

İşyeri Hekimliği

40.00 TL

Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı: Adım Adım Yaklaşım

145.00 TL

Washington Manual Tıbbi Tedavi El Kitabı

120.00 TL

Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme

42.00 TL

Kulak Hastalıkları Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

30.00 TL

Odyometri: İşitme ve Ölçümü Vestibüler Sistem Nörootoloji

54.00 TL

Klinik Farmakoloji Mizahi Biçimde Basitleştirilmiş

42.00 TL

Tıbbi Formüler / İlaç Ansiklopedisi

54.00 TL

Kinezyoloji: İskelet Sistemi ve Kas Fonksiyonu

175.00 TL

Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik: Araştırmadan tedaviye tıp dallarının yelpazesi

54.00 TL

Epilepsi: Genişletilmiş İkinci Baskı

415.00 TL

Doğal Doğum Felsefesi 2. Baskı

65.00 TL

Gastrointestinal Traktüs Mukozası Biyopsilerinin Yorumu Cilt 2: Neoplastik - Biyopsi Yorumları Serisi

195.00 TL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı

22.00 TL

Vizit Notları

40.00 TL

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

28.00 TL

Yeni Cep Sözlüğü - Tıp Dilinde

30.00 TL

Tıbbi Laboratuvar El Kitabı

35.00 TL

Somatik ve Kök Hücre Kültür Sistemlerinin Temel İlkeleri

65.00 TL

2018 Diyabet Ajandası

80.00 TL

Üroloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

65.00 TL

Bu Evde Yaşlı Var

28.00 TL

Nörolojinin Öncüleri: Antik Çağdan 20. Yüzyıla

40.00 TL

Endokrinoloji Yandal Konsültasyon El Kitabı

72.00 TL

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Kılavuz

40.00 TL

Odyometristler için Temel Klinik Odyoloji

36.00 TL

Lenfödem Yönetimi: Klinisyenler için Kapsamlı Rehber

195.00 TL

Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama

92.00 TL

İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin)

48.00 TL

İnsan Anatomisine Giriş

90.00 TL

Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinesiyoloji

40.00 TL

Neonatoloji 3. Baskı

590.00 TL

Uygulamalı Temel Radyofarmasi

42.00 TL

Lippincott İnsan Sistemleri: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

115.00 TL

Serebral Venöz Sinüs Trombozu: Tanı ve Tedavi Önerileri

70.00 TL

Farmakoloji

65.00 TL

Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci

72.00 TL

Güncel Geriatri El Kitabı

54.00 TL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi Cilt: 1-2

1250.00 TL

Epidemiyoloji’de Yöntembilim ve Sayısal Değerlendirme

72.00 TL

Deri Biyopsilerinin Yorumu: Derinin Primer Lenfoid-Dışı Neoplazileri

195.00 TL

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı

125.00 TL

Endometriyum Patolojisi

135.00 TL

Medikal Simülasyon Terminolojisi: Medikal Simulasyonun ABC’si

48.00 TL

Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum!
Mast Hücrelerinin Gizi

72.00 TL

Psikiyatri Dışı Branşlarda Karşılaşılan Psikozlar

35.00 TL

Obezite El Kitabı

28.00 TL

Nörokardiyoloji

95.00 TL

Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu - Biyopsi Yorumları Serisi

195.00 TL

Hemodiyaliz İçin Damaryolu

70.00 TL

Klinik Akciğer Radyolojisi: Öğrenci, Asistan, Uzman ve Akademisyenler için

135.00 TL

Psikiyatrik Görüşme

36.00 TL

Bağışıklık Bilimi

195.00 TL

Harrison Kardiyovasküler Hastalıklar

275.00 TL

Psikiyatri

54.00 TL

Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası

125.00 TL

Medikal Terminoloji

35.00 TL

İnfertilite Hemşireliği El Kitabı

36.00 TL

Türkiye’de Meme Kanseri: 20.000 Hastanın Analizi

95.00 TL

Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi Tarihçesi)

35.00 TL

Klinik Kedi ve Köpek Kardiyolojisi

215.00 TL

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

155.00 TL

Serebral Palsi, Serebral Felç, Beyin Felci

110.00 TL

Fonksiyonel İnsan Anatomisi Önemi ve Anlama Kılavuzu: Kaslar, Kemikler ve İlgili Anatomik Yapılar için

90.00 TL

Bilimsel Makale ve Tez Yazımı

54.00 TL

Genel Embriyoloji ve Histoloji Uygulama / Teknikler Kitabı

40.00 TL

Tıbbi Helmintoloji

40.00 TL

Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik - Elektrofizyolojik Bağıntılar

395.00 TL

Bir Makalenin Anatomisi

36.00 TL

İdrar Kaçırma, Pelvik Organ Sarkması ve İşeme Bozukluklarında ÜRODİNAMİ

125.00 TL

Riskli Bebek ve Küçük Çocuklar için Etkinlikler - 2021

90.00 TL

Gray's Anatomy for Students International Edition

400.00 TL

Sobotta Atlas of Human Anatomy, 16th Edition

1600.00 TL

Netter Atlas of Human Anatomy International Edition, 7th Edition

300.00 TL

Nelson Textbook of Pediatrics, International Edition, 21st Edition

750.00 TL

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Sınavına (YDUS) Hazırlık Açıklamalı Soru Kitabı

150.00 TL

Gray's Anatomy for Students Flash Cards 4th Edition

350.00 TL

Netter's Anatomy Flash Cards, 5th Edition

350.00 TL

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology International Edition, 14th Edition

800.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Öğrenci Eğitim Modülü 3. Baskı

40.00 TL

Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology 8th

700.00 TL

Resimli Sistematik Anatomi 5. Baskı

35.00 TL

Ruh Sağlığı ve Bozuklukları

120.00 TL

Sayfa 1