Nobel Tıp Kitabevleri > Yeni Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

Hemşireler için Pediatrik Evde Bakım: Aile Merkezli Yaklaşım

140.00 TL

Topografik Anatomi Çalışma Kitabı

25.00 TL

Medikal Terminoloji Uygulama Kitabı

25.00 TL

Radyoterapide Kısa Kurs Tedaviler

45.00 TL

Dahili - Cerrahi - Adli Aciller El Kitabı

75.00 TL

Sağlık İletişimden Geçer

55.00 TL

Gastrointestinal Sistemin Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

75.00 TL

Radyoloji Fiziği

75.00 TL

Akupunktur: Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlarla

80.00 TL

D Vitamini Eksikliği: Yakın Çağın Pandemisi

35.00 TL

The Washington Manual Hematoloji ve Onkoloji: Yandal Konsültasyon El Kitabı

75.00 TL

Karın Ağrısı

90.00 TL

Sağım Makinelerinin Meme Sağlığına Etkileri

50.00 TL

Teorik ve Pratik Boyutlarıyla Özel sağlık Tesisleri Yönetimi

60.00 TL

Meme Kanseri: Tanı - Tedavi - Takip

50.00 TL

Harf Karıştırma: Görsel - İşitsel Çalışma Kitabı

28.00 TL

Temel ve Klinik Biyokimya: Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları için 2. Baskı

60.00 TL

İnsan Anatomisi 10. Baskı

60.00 TL

Resimli İnsan Anatomisi: Sağlık Yüksek Okulları İçin 7. Baskı

30.00 TL

Cerrahi Hemşireliği II 2. Baskı

70.00 TL

Çocuklarda Aerosol Tedavi Uygulamaları

130.00 TL

Veteriner ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarlarındaki Biyolojik Tehlikeler ve Biyogüvenlik

40.00 TL

Akciğer Hastalıkları Ders Kitabı

50.00 TL

Böbrek Transplantasyonu: Temel Bilgiler ve Uygulama Rehberi

90.00 TL

Omurga ve Ekstremitelerin Fizik Muayenesi

54.00 TL

Kalp 2 Cilt

700.00 TL

Futbol Hekimliği

350.00 TL

Harrison İç Hastalıkları Cep Kitabı

120.00 TL

Nöralterapi Cep Atlası

150.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya

60.00 TL

Kardiyovasküler Hemşirelik

150.00 TL

Radyoterapide Nütrisyonel Değerlendirme

24.00 TL

Tıbbi Biyokimya - Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı

90.00 TL

Çağdaş Klinik Etik: 21. Yüzyılda Olgu Örnekleriyle

80.00 TL

Semptomlar ve Klinik Durumlar

155.00 TL

Vulva Hastalıkları Atlası

100.00 TL

Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim

40.00 TL

Özet Fizyoloji

90.00 TL

Nöralterapi: Nörofizyoloji, Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Önerileri

120.00 TL

Medical English

50.00 TL

Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene

125.00 TL

Lippincott Biyokimya: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

110.00 TL

Toksikolojik Çevresel ve Endüstriyel Afetler

30.00 TL

Johns Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık

145.00 TL

Ortopedik Manuel Terapi: Kanıta Dayalı Yaklaşım

65.00 TL

Latince Terimler Sözlüğü: Medikal Terminoloji Uygulamalarında

14.00 TL

Radyoterapi Teknikerleri için Klinik Radyasyon Onkolojisi El Kitabı

24.00 TL

Laboratuvar Dünyası Klinik Laboratuvar Uygulamaları: Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Histoloji ve Patoloji

90.00 TL

Cinsel Sağlık

75.00 TL

Bağışıklığı Anlamak

85.00 TL

Sağlık Uygulamalarında Temal Kavramlar ve Beceriler: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı

60.00 TL

Hücre Kültürüne Yeni Başlayanlar için Püf Noktaları

24.00 TL

A’Dan Z’Ye Ameliyathane

60.00 TL

Klinik Beslenme için Temel Cep Kitabı

40.00 TL

Tarihsel Bir Perspektiften Sağlık Sosyolojisi

35.00 TL

Kedi, Köpek ve Küçük Memeliler için Nekropsi Kılavuzu

70.00 TL

Evde ve Okulda Disleksi: Ebeveynler, Eğitimciler, Psikologlar ve Psikiyatristler için Özgül Öğrenme Bozukluğu Başvuru Kitabı

30.00 TL

Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi

135.00 TL

İnsan Anatomi Atlası 3 Cilt + İnternet Erişimi

450.00 TL

VADEMECUM Online

255.00 TL

Bebeklikten Erişkinliğe Otizm: Aileler İçin Kılavuz

60.00 TL

SPSS Uygulama Görüntüleri Eşliğinde İstatistik Çözümlemeleri

24.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Anatomi Atlası

40.00 TL

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu

42.00 TL

Basitleştirilmiş Klinik Patofizyoloji

40.00 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3. Baskı

70.00 TL

Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı

30.00 TL

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

42.00 TL

Metilen Tetra Hidro Folat Redüktaz (MTHFR)

35.00 TL

Çocukluk ve Adolesan Çağı Kanser Hastalarında Onkofertilite: Klinik Uygulamalar ve Gelişen Teknolojiler

60.00 TL

Biyokimyada Araştırma Yöntemleri

48.00 TL

A’Dan Z’Ye Anesteziyoloji

70.00 TL

Alma Mater Studiorum: Anne Gibi Yetiştiren Kurum - Üniversite

22.00 TL

Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım - Konsensus 2017

35.00 TL

Hemşireler İçin Sorularla Pratik Hemodiyaliz

40.00 TL

Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar

70.00 TL

İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası

35.00 TL

İşyeri Hekimliği

35.00 TL

Nörogelişimsel Bozukluklar

70.00 TL

Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı: Adım Adım Yaklaşım

135.00 TL

Washington Manual Tıbbi Tedavi El Kitabı

120.00 TL

Temel Beyin Bilgisi: İnsan Beyninin Yapısı, İşlevleri ve İşlev Bozuklukları

30.00 TL

Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme

35.00 TL

Kulak Hastalıkları Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

30.00 TL

Beslenme Biyokimyası 2. Baskı

40.00 TL

Odyometri: İşitme ve Ölçümü Vestibüler Sistem Nörootoloji

48.00 TL

Tıbbi Formüler / İlaç Ansiklopedisi

48.00 TL

Kinezyoloji: İskelet Sistemi ve Kas Fonksiyonu

120.00 TL

Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik: Araştırmadan tedaviye tıp dallarının yelpazesi

48.00 TL

Epilepsi: Genişletilmiş İkinci Baskı

380.00 TL

Doğal Doğum Felsefesi 2. Baskı

54.00 TL

Tıbbi Araştırmanın Esasları

35.00 TL

Gastrointestinal Traktüs Mukozası Biyopsilerinin Yorumu Cilt 2: Neoplastik - Biyopsi Yorumları Serisi

165.00 TL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı

15.00 TL

Vizit Notları

35.00 TL

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

24.00 TL

Yeni Cep Sözlüğü - Tıp Dilinde

28.00 TL

Tıbbi Laboratuvar El Kitabı

35.00 TL

Kolay Vertigo Tanı ve Tedavisi

30.00 TL

Somatik ve Kök Hücre Kültür Sistemlerinin Temel İlkeleri

48.00 TL

Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler

105.00 TL

2018 Diyabet Ajandası

70.00 TL

Veteriner İlaç Rehberi: Tedavi El Kitabı 2018 - 2019

48.00 TL

Üroloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

60.00 TL

Bu Evde Yaşlı Var

24.00 TL

Nörolojinin Öncüleri: Antik Çağdan 20. Yüzyıla

40.00 TL

Endokrinoloji Yandal Konsültasyon El Kitabı

60.00 TL

Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme (Hemşire ve Ebeler için Rehber)

24.00 TL

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Kılavuz

35.00 TL

Odyometristler için Temel Klinik Odyoloji

30.00 TL

Lenfödem Yönetimi: Klinisyenler için Kapsamlı Rehber

180.00 TL

Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama

85.00 TL

İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin)

40.00 TL

İnsan Anatomisine Giriş

90.00 TL

Tarascon Pediatrik Aciller Cep Kitabı

30.00 TL

Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinesiyoloji

40.00 TL

Neonatoloji 3. Baskı

540.00 TL

Uygulamalı Temel Radyofarmasi

35.00 TL

Lippincott İnsan Sistemleri: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

105.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama Rehberi

40.00 TL

Serebral Venöz Sinüs Trombozu: Tanı ve Tedavi Önerileri

60.00 TL

Farmakoloji

54.00 TL

Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci

60.00 TL

Güncel Geriatri El Kitabı

48.00 TL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi

1080.00 TL

Epidemiyoloji’de Yöntembilim ve Sayısal Değerlendirme

60.00 TL

Berek & Novak Jinekoloji

460.00 TL

Deri Biyopsilerinin Yorumu: Derinin Primer Lenfoid-Dışı Neoplazileri

165.00 TL

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı

110.00 TL

Cerrahi Hemşireliği I: Genişletilmiş 2. Baskı

60.00 TL

Endometriyum Patolojisi

120.00 TL

Medikal Simülasyon Terminolojisi: Medikal Simulasyonun ABC’si

40.00 TL

Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum!
Mast Hücrelerinin Gizi

60.00 TL

Psikiyatri Dışı Branşlarda Karşılaşılan Psikozlar

30.00 TL

Obezite El Kitabı

24.00 TL

Nörokardiyoloji

80.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

35.00 TL

Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu - Biyopsi Yorumları Serisi

165.00 TL

Sığır Cerrahi Atlası

150.00 TL

Hemodiyaliz İçin Damaryolu

70.00 TL

Klinik Akciğer Radyolojisi: Öğrenci, Asistan, Uzman ve Akademisyenler için

125.00 TL

Psikiyatrik Görüşme

30.00 TL

Bağışıklık Bilimi

175.00 TL

Harrison Kardiyovasküler Hastalıklar

260.00 TL

Psikiyatri

48.00 TL

Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası

110.00 TL

Medikal Terminoloji

30.00 TL

İnfertilite Hemşireliği El Kitabı

30.00 TL

Türkiye’de Meme Kanseri: 20.000 Hastanın Analizi

95.00 TL

Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi Tarihçesi)

30.00 TL

Klinik Kedi ve Köpek Kardiyolojisi

185.00 TL

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

140.00 TL

Serebral Palsi, Serebral Felç, Beyin Felci

98.00 TL

Fonksiyonel İnsan Anatomisi Önemi ve Anlama Kılavuzu: Kaslar, Kemikler ve İlgili Anatomik Yapılar için

80.00 TL

Bilimsel Makale ve Tez Yazımı

45.00 TL

Genel Embriyoloji ve Histoloji Uygulama / Teknikler Kitabı

35.00 TL

Tıbbi Helmintoloji

35.00 TL

Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik - Elektrofizyolojik Bağıntılar

365.00 TL

Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları

80.00 TL

Bir Makalenin Anatomisi

30.00 TL

İdrar Kaçırma, Pelvik Organ Sarkması ve İşeme Bozukluklarında ÜRODİNAMİ

90.00 TL

Çocukluk Çağında Tüberküloz Tanı: Tedavi ve Korumada Güncel Yaklaşımlar ve Olgu Örnekleri

60.00 TL

Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi

95.00 TL

Suçluluk ve Suç Davranışı Adli Sosyal Çalışma

35.00 TL

Konsültasyon-Liyezon (Danışma-Dayanışma) Psikiyatrisi El Kitabı

125.00 TL

Travma ve Dissosiyasyon: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi ve Aile Dinamikleri (Sert Kapak)

40.00 TL

Junqueira's Lange Temel Histoloji Çalışma Kartları

70.00 TL

Karaciğer Biyopsilerinin Yorumlanması - Biyopsi Yorumları Serisi

165.00 TL

Fizyoterapi Teknikerleri için Fizyoterapiye Giriş

48.00 TL

Riskli Bebek ve Küçük Çocuklar için Etkinlikler

70.00 TL

Sayfa 1