Nobel Tıp Kitabevleri > Yeni Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

Nöralterapi Cep Atlası

150.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon: Kavramdan Uygulamaya

60.00 TL

Kardiyovasküler Hemşirelik

150.00 TL

Radyoterapide Nütrisyonel Değerlendirme

20.00 TL

Tıbbi Biyokimya - Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı

80.00 TL

Çağdaş Klinik Etik: 21. Yüzyılda Olgu Örnekleriyle

75.00 TL

Semptomlar ve Klinik Durumlar

130.00 TL

Vulva Hastalıkları Atlası

100.00 TL

Hemşirelikte Öğretim Öğrenme ve Eğitim

35.00 TL

Özet Fizyoloji

80.00 TL

Nöralterapi: Nörofizyoloji, Enjeksiyon Teknikleri ve Tedavi Önerileri

100.00 TL

Medical English

45.00 TL

Çocuklarda Öykü Alma ve Fizik Muayene

110.00 TL

Vademecum Modern İlaç Rehberi 2019

120.00 TL

Lippincott Biyokimya: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

95.00 TL

Toksikolojik Çevresel ve Endüstriyel Afetler

25.00 TL

Johns Hopkins İç Hastalıkları Board Sınavına Hazırlık

125.00 TL

Ortopedik Manuel Terapi: Kanıta Dayalı Yaklaşım

54.40 TL

Latince Terimler Sözlüğü: Medikal Terminoloji Uygulamalarında

10.00 TL

Radyoterapi Teknikerleri için Klinik Radyasyon Onkolojisi El Kitabı

20.00 TL

Laboratuvar Dünyası Klinik Laboratuvar Uygulamaları: Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Histoloji ve Patoloji

75.00 TL

Cinsel Sağlık

65.00 TL

Bağışıklığı Anlamak

85.00 TL

Sağlık Uygulamalarında Temal Kavramlar ve Beceriler: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı

50.00 TL

Hücre Kültürüne Yeni Başlayanlar için Püf Noktaları

20.00 TL

A’Dan Z’Ye Ameliyathane

50.00 TL

Klinik Beslenme için Temel Cep Kitabı

35.00 TL

Tarihsel Bir Perspektiften Sağlık Sosyolojisi

30.00 TL

Kedi, Köpek ve Küçük Memeliler için Nekropsi Kılavuzu

60.00 TL

Evde ve Okulda Disleksi: Ebeveynler, Eğitimciler, Psikologlar ve Psikiyatristler için Özgül Öğrenme Bozukluğu Başvuru Kitabı

25.00 TL

Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi

110.00 TL

İnsan Anatomi Atlası 3 Cilt + İnternet Erişimi

350.00 TL

VADEMECUM Online

255.00 TL

İnsan Anatomisi 9. Baskı

50.00 TL

Bebeklikten Erişkinliğe Otizm: Aileler İçin Kılavuz

50.00 TL

SPSS Uygulama Görüntüleri Eşliğinde İstatistik Çözümlemeleri

20.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Anatomi Atlası

31.50 TL

Resimli İnsan Anatomisi: Sağlık Yüksek Okulları İçin

22.50 TL

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu

35.00 TL

Basitleştirilmiş Klinik Patofizyoloji

35.00 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3. Baskı

60.00 TL

Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı

30.00 TL

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

35.00 TL

Dahili - Cerrahi - Adli Aciller El Kitabı

65.00 TL

Metilen Tetra Hidro Folat Redüktaz (MTHFR)

30.00 TL

Çocukluk ve Adolesan Çağı Kanser Hastalarında Onkofertilite: Klinik Uygulamalar ve Gelişen Teknolojiler

60.00 TL

Biyokimyada Araştırma Yöntemleri

40.00 TL

A’Dan Z’Ye Anesteziyoloji

60.00 TL

Alma Mater Studiorum: Anne Gibi Yetiştiren Kurum - Üniversite

16.50 TL

Veteriner İlaç ve Aşı A’dan Z’ye El Kitabı 2018-2019

25.00 TL

Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım - Konsensus 2017

30.00 TL

Hemşireler İçin Sorularla Pratik Hemodiyaliz

35.00 TL

Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar

60.00 TL

İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası

30.00 TL

İşyeri Hekimliği

30.00 TL

Nörogelişimsel Bozukluklar

60.00 TL

Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı: Adım Adım Yaklaşım

115.00 TL

Washington Manual Tıbbi Tedavi El Kitabı

100.00 TL

Temel Beyin Bilgisi: İnsan Beyninin Yapısı, İşlevleri ve İşlev Bozuklukları

25.00 TL

Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme

30.00 TL

Kulak Hastalıkları Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

30.00 TL

Beslenme Biyokimyası 2. Baskı

35.00 TL

Odyometri: İşitme ve Ölçümü Vestibüler Sistem Nörootoloji

40.00 TL

Tıbbi Formüler / İlaç Ansiklopedisi

45.00 TL

Kinezyoloji: İskelet Sistemi ve Kas Fonksiyonu

100.00 TL

Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik: Araştırmadan tedaviye tıp dallarının yelpazesi

40.00 TL

Epilepsi: Genişletilmiş İkinci Baskı

325.00 TL

Doğal Doğum Felsefesi 2. Baskı

45.00 TL

Tıbbi Araştırmanın Esasları

30.00 TL

Gastrointestinal Traktüs Mukozası Biyopsilerinin Yorumu Cilt 2: Neoplastik - Biyopsi Yorumları Serisi

140.00 TL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı

13.00 TL

Vizit Notları

30.00 TL

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

20.00 TL

Yeni Cep Sözlüğü - Tıp Dilinde

25.00 TL

Tıbbi Laboratuvar El Kitabı

30.00 TL

Kolay Vertigo Tanı ve Tedavisi

25.00 TL

Somatik ve Kök Hücre Kültür Sistemlerinin Temel İlkeleri

40.00 TL

Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler

90.00 TL

2018 Diyabet Ajandası

60.00 TL

Veteriner İlaç Rehberi: Tedavi El Kitabı 2018 - 2019

35.00 TL

Üroloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

45.00 TL

Bu Evde Yaşlı Var

20.00 TL

Nörolojinin Öncüleri: Antik Çağdan 20. Yüzyıla

35.00 TL

Endokrinoloji Yandal Konsültasyon El Kitabı

50.00 TL

Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme (Hemşire ve Ebeler için Rehber)

20.00 TL

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Kılavuz

30.00 TL

Odyometristler için Temel Klinik Odyoloji

25.00 TL

Lenfödem Yönetimi: Klinisyenler için Kapsamlı Rehber

150.00 TL

Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama

75.00 TL

İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin)

35.00 TL

İnsan Anatomisine Giriş

80.00 TL

Tarascon Pediatrik Aciller Cep Kitabı

30.00 TL

Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinesiyoloji

35.00 TL

Neonatoloji 3. Baskı

450.00 TL

Uygulamalı Temel Radyofarmasi

30.00 TL

Cerrahi Hemşireliği II

70.00 TL

Lippincott İnsan Sistemleri: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

90.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama Rehberi

35.00 TL

Serebral Venöz Sinüs Trombozu: Tanı ve Tedavi Önerileri

50.00 TL

Kadın Doğum - Jinekoloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

40.00 TL

Farmakoloji

45.00 TL

Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci

50.00 TL

Güncel Geriatri El Kitabı

40.00 TL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi

900.00 TL

Epidemiyoloji’de Yöntembilim ve Sayısal Değerlendirme

50.00 TL

Berek & Novak Jinekoloji

420.00 TL

Deri Biyopsilerinin Yorumu: Derinin Primer Lenfoid-Dışı Neoplazileri

140.00 TL

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı

90.00 TL

Cerrahi Hemşireliği I: Genişletilmiş 2. Baskı

50.00 TL

Endometriyum Patolojisi

100.00 TL

Medikal Simülasyon Terminolojisi: Medikal Simulasyonun ABC’si

35.00 TL

Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum!
Mast Hücrelerinin Gizi

50.00 TL

Psikiyatri Dışı Branşlarda Karşılaşılan Psikozlar

25.00 TL

Obezite El Kitabı

20.00 TL

Nörokardiyoloji

65.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

30.00 TL

Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu - Biyopsi Yorumları Serisi

140.00 TL

Sığır Cerrahi Atlası

150.00 TL

Klinik Nöroanatomi - Snell

90.00 TL

Hemodiyaliz İçin Damaryolu

60.00 TL

Klinik Akciğer Radyolojisi: Öğrenci, Asistan, Uzman ve Akademisyenler için

105.00 TL

Psikiyatrik Görüşme

25.00 TL

Bağışıklık Bilimi

160.00 TL

Harrison Kardiyovasküler Hastalıklar

225.00 TL

Psikiyatri

40.00 TL

Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası

90.00 TL

Medikal Terminoloji

25.00 TL

İnfertilite Hemşireliği El Kitabı

25.00 TL

Türkiye’de Meme Kanseri: 20.000 Hastanın Analizi

90.00 TL

Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi Tarihçesi)

25.00 TL

Klinik Kedi ve Köpek Kardiyolojisi

165.00 TL

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

120.00 TL

Serebral Palsi, Serebral Felç, Beyin Felci

90.00 TL

Fonksiyonel İnsan Anatomisi Önemi ve Anlama Kılavuzu: Kaslar, Kemikler ve İlgili Anatomik Yapılar için

70.00 TL

Bilimsel Makale ve Tez Yazımı

40.00 TL

Genel Embriyoloji ve Histoloji Uygulama / Teknikler Kitabı

30.00 TL

Tıbbi Helmintoloji

30.00 TL

Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik - Elektrofizyolojik Bağıntılar

325.00 TL

Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları

65.00 TL

Bir Makalenin Anatomisi

25.00 TL

İdrar Kaçırma, Pelvik Organ Sarkması ve İşeme Bozukluklarında ÜRODİNAMİ

90.00 TL

Çocukluk Çağında Tüberküloz Tanı: Tedavi ve Korumada Güncel Yaklaşımlar ve Olgu Örnekleri

50.00 TL

Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi

75.00 TL

Suçluluk ve Suç Davranışı Adli Sosyal Çalışma

30.00 TL

Konsültasyon-Liyezon (Danışma-Dayanışma) Psikiyatrisi El Kitabı

110.00 TL

İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi

50.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı)

50.00 TL

Travma ve Dissosiyasyon: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi ve Aile Dinamikleri (Sert Kapak)

45.00 TL

Junqueira's Lange Temel Histoloji Çalışma Kartları

60.00 TL

Karaciğer Biyopsilerinin Yorumlanması - Biyopsi Yorumları Serisi

140.00 TL

Fizyoterapi Teknikerleri için Fizyoterapiye Giriş

40.00 TL

Riskli Bebek ve Küçük Çocuklar için Etkinlikler

60.00 TL

Sayfa 1