Nobel Tıp Kitabevleri > Yeni Kitaplar

Yeni Çıkan Kitaplar

Latince Terimler Sözlüğü: Medikal Terminoloji Uygulamalarında

10.00 TL

Radyoterapi Teknikerleri için Klinik Radyasyon Onkolojisi El Kitabı

21.60 TL

Laboratuvar Dünyası Klinik Laboratuvar Uygulamaları: Biyokimya, Mikrobiyoloji, Moleküler Genetik, Histoloji ve Patoloji

81.00 TL

Cinsel Sağlık

70.20 TL

Bağışıklığı Anlamak

91.80 TL

Sağlık Uygulamalarında Temal Kavramlar ve Beceriler: Genişletilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı

54.00 TL

Hücre Kültürüne Yeni Başlayanlar için Püf Noktaları

20.00 TL

A’Dan Z’Ye Ameliyathane

54.00 TL

Klinik Beslenme için Temel Cep Kitabı

37.80 TL

Tarihsel Bir Perspektiften Sağlık Sosyolojisi

32.40 TL

Kedi, Köpek ve Küçük Memeliler için Nekropsi Kılavuzu

64.80 TL

Evde ve Okulda Disleksi: Ebeveynler, Eğitimciler, Psikologlar ve Psikiyatristler için Özgül Öğrenme Bozukluğu Başvuru Kitabı

27.00 TL

Ganong’un Tıbbi Fizyolojisi

120.00 TL

İnsan Anatomi Atlası 3 Cilt + İnternet Erişimi

350.00 TL

VADEMECUM Online

275.00 TL

İnsan Anatomisi 9. Baskı

54.00 TL

Bebeklikten Erişkinliğe Otizm: Aileler İçin Kılavuz

54.00 TL

SPSS Uygulama Görüntüleri Eşliğinde İstatistik Çözümlemeleri

21.60 TL

Sağlık Bilimlerinde Anatomi Atlası

37.80 TL

Resimli İnsan Anatomisi: Sağlık Yüksek Okulları İçin

27.00 TL

Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Tanı - Tedavi Kılavuzu

37.80 TL

Basitleştirilmiş Klinik Patofizyoloji

37.80 TL

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 3. Baskı

64.80 TL

Tarascon Erişkin Acil Cep Kitabı

32.40 TL

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

37.80 TL

Dahili - Cerrahi - Adli Aciller El Kitabı

70.20 TL

Metilen Tetra Hidro Folat Redüktaz (MTHFR)

32.40 TL

Çocukluk ve Adolesan Çağı Kanser Hastalarında Onkofertilite: Klinik Uygulamalar ve Gelişen Teknolojiler

64.80 TL

Biyokimyada Araştırma Yöntemleri

43.20 TL

A’Dan Z’Ye Anesteziyoloji

64.80 TL

Alma Mater Studiorum: Anne Gibi Yetiştiren Kurum - Üniversite

18.00 TL

Veteriner İlaç ve Aşı A’dan Z’ye El Kitabı 2018-2019

27.00 TL

Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım - Konsensus 2017

32.40 TL

Hemşireler İçin Sorularla Pratik Hemodiyaliz

37.80 TL

Tıbbi Biyokimya ve Laboratuvar

64.80 TL

İnovatif Hemşirelerin Yol Haritası

32.40 TL

İşyeri Hekimliği

32.40 TL

Nörogelişimsel Bozukluklar

64.80 TL

Kronik Total Oklüzyon Girişimleri El Kitabı: Adım Adım Yaklaşım

125.00 TL

Washington Manual Tıbbi Tedavi El Kitabı

108.00 TL

Temel Beyin Bilgisi: İnsan Beyninin Yapısı, İşlevleri ve İşlev Bozuklukları

27.00 TL

Kronik Hastalıklarda Egzersiz ve Beslenme

32.40 TL

Kulak Hastalıkları Hemşireliği Genişletilmiş 2. Baskı

32.40 TL

Beslenme Biyokimyası 2. Baskı

37.80 TL

Odyometri: İşitme ve Ölçümü Vestibüler Sistem Nörootoloji

43.20 TL

Klinik Farmakoloji Mizahi Biçimde Basitleştirilmiş

32.40 TL

Tıbbi Formüler / İlaç Ansiklopedisi

45.00 TL

Kinezyoloji: İskelet Sistemi ve Kas Fonksiyonu

108.00 TL

Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik: Araştırmadan tedaviye tıp dallarının yelpazesi

43.20 TL

Epilepsi: Genişletilmiş İkinci Baskı

350.00 TL

Doğal Doğum Felsefesi 2. Baskı

48.60 TL

Tıbbi Araştırmanın Esasları

32.40 TL

Gastrointestinal Traktüs Mukozası Biyopsilerinin Yorumu Cilt 2: Neoplastik - Biyopsi Yorumları Serisi

150.00 TL

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yeterlilik Sınavlarına Hazırlık Soru Kitabı

13.00 TL

Vizit Notları

32.40 TL

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

21.60 TL

Yeni Cep Sözlüğü - Tıp Dilinde

25.00 TL

Tıbbi Laboratuvar El Kitabı

32.40 TL

Kolay Vertigo Tanı ve Tedavisi

27.00 TL

Somatik ve Kök Hücre Kültür Sistemlerinin Temel İlkeleri

43.20 TL

Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler

97.20 TL

2018 Diyabet Ajandası

64.80 TL

Veteriner İlaç Rehberi: Tedavi El Kitabı 2018 - 2019

37.80 TL

Üroloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

48.60 TL

Bu Evde Yaşlı Var

21.60 TL

Nörolojinin Öncüleri: Antik Çağdan 20. Yüzyıla

37.80 TL

NANDA Hemşirelik Tanıları: Tanımlar & Sınıflandırma 2015-2017

48.60 TL

Endokrinoloji Yandal Konsültasyon El Kitabı

54.00 TL

Çocukta Fiziksel Sağlığı Değerlendirme (Hemşire ve Ebeler için Rehber)

21.60 TL

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri için Kılavuz

32.40 TL

Odyometristler için Temel Klinik Odyoloji

27.00 TL

Lenfödem Yönetimi: Klinisyenler için Kapsamlı Rehber

162.00 TL

Hemşirelikte Liderlik Rolleri ve Yönetim İşlevleri: Teori ve Uygulama

80.00 TL

Tıbbi Biyokimya.

70.00 TL

İç Hastalıkları ve Kadın Sağlığı (Ebeler İçin)

37.80 TL

İnsan Anatomisine Giriş

86.40 TL

Tarascon Pediatrik Aciller Cep Kitabı

32.40 TL

Hareket Sistemi Anatomisi ve Kinesiyoloji

37.80 TL

Neonatoloji 3. Baskı

486.00 TL

Uygulamalı Temel Radyofarmasi

32.40 TL

Cerrahi Hemşireliği II

75.60 TL

Özel Embriyoloji ve Histoloji Uygulama Atlası

43.20 TL

Lippincott İnsan Sistemleri: Görsel Anlatımlı Çalışma Kitapları

95.00 TL

İç Hastalıkları Hemşireliği Klinik Uygulama Rehberi

37.80 TL

Serebral Venöz Sinüs Trombozu: Tanı ve Tedavi Önerileri

54.00 TL

Kadın Doğum - Jinekoloji: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi

43.20 TL

Farmakoloji

48.60 TL

Hemşirelik Sürecinin Uygulanması: Klinik Karar verme Süreci

54.00 TL

Güncel Geriatri El Kitabı

43.20 TL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi

972.00 TL

Epidemiyoloji’de Yöntembilim ve Sayısal Değerlendirme

54.00 TL

Berek & Novak Jinekoloji

450.00 TL

Deri Biyopsilerinin Yorumu: Derinin Primer Lenfoid-Dışı Neoplazileri

150.00 TL

Nükleer Tıp Görüntüleme Teknikleri: Soru Çözümlü Ders Kitabı

97.20 TL

Cerrahi Hemşireliği I: Genişletilmiş 2. Baskı

54.00 TL

Endometriyum Patolojisi

108.00 TL

Medikal Simülasyon Terminolojisi: Medikal Simulasyonun ABC’si

37.80 TL

Artık Hastalığımla Baş Edebiliyorum!
Mast Hücrelerinin Gizi

54.00 TL

Psikiyatri Dışı Branşlarda Karşılaşılan Psikozlar

27.00 TL

Obezite El Kitabı

21.60 TL

Nörokardiyoloji

70.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Araştırma Etiği

32.40 TL

Böbrek ve Sürrenal Biyopsilerinin Yorumu - Biyopsi Yorumları Serisi

150.00 TL

Sığır Cerrahi Atlası

162.00 TL

Klinik Nöroanatomi - Snell

97.20 TL

Hemodiyaliz İçin Damaryolu

64.80 TL

Klinik Akciğer Radyolojisi: Öğrenci, Asistan, Uzman ve Akademisyenler için

115.00 TL

Psikiyatrik Görüşme

28.00 TL

Bağışıklık Bilimi

175.00 TL

Harrison Kardiyovasküler Hastalıklar

240.00 TL

Psikiyatri

43.20 TL

Girişimsel Ağrı Tedavi Atlası

97.20 TL

Medikal Terminoloji

27.00 TL

İnfertilite Hemşireliği El Kitabı

27.00 TL

Türkiye’de Meme Kanseri: 20.000 Hastanın Analizi

54.00 TL

Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi Tarihçesi)

27.00 TL

Klinik Kedi ve Köpek Kardiyolojisi

180.00 TL

Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC)

129.60 TL

Serebral Palsi, Serebral Felç, Beyin Felci

95.00 TL

Fonksiyonel İnsan Anatomisi Önemi ve Anlama Kılavuzu: Kaslar, Kemikler ve İlgili Anatomik Yapılar için

75.60 TL

Bilimsel Makale ve Tez Yazımı

43.20 TL

Genel Embriyoloji ve Histoloji Uygulama / Teknikler Kitabı

32.40 TL

Tıbbi Helmintoloji

32.40 TL

Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik - Elektrofizyolojik Bağıntılar

350.00 TL

Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları

70.00 TL

Bir Makalenin Anatomisi

27.00 TL

İdrar Kaçırma, Pelvik Organ Sarkması ve İşeme Bozukluklarında ÜRODİNAMİ

97.20 TL

Çocukluk Çağında Tüberküloz Tanı: Tedavi ve Korumada Güncel Yaklaşımlar ve Olgu Örnekleri

54.00 TL

Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte Ekokardiyografi

85.00 TL

Suçluluk ve Suç Davranışı Adli Sosyal Çalışma

32.40 TL

Konsültasyon-Liyezon (Danışma-Dayanışma) Psikiyatrisi El Kitabı

118.00 TL

İlk Beş Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi

54.00 TL

Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (SPSS Uygulama Örnekleri ile Genişletilmiş 2. Baskı)

54.00 TL

Travma ve Dissosiyasyon: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun Psikoterapisi ve Aile Dinamikleri (Sert Kapak)

45.00 TL

Junqueira's Lange Temel Histoloji Çalışma Kartları

65.00 TL

Karaciğer Biyopsilerinin Yorumlanması - Biyopsi Yorumları Serisi

150.00 TL

Fizyoterapi Teknikerleri için Fizyoterapiye Giriş

43.20 TL

Riskli Bebek ve Küçük Çocuklar için Etkinlikler

65.00 TL

Sayfa 1