Kitaplar > Genel Cerrahi > Göğüs Cerrahisi "Kırmızı Kitap"

Göğüs Cerrahisi "Kırmızı Kitap"

Yayım Tarihi
3/2015
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053351221
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 1140 Sayfa
Baskı Sayısı
2
Fiyatı
135.00 TL   108.00 TL

E-Kitap

e-kitap satın alın yanınızdan ayırmayın
87 TL

E-Kitap Bölümleri

Bu e-kitabı bölüm olarak satın alabilirsiniz. Her bölümü satın aldığınızda profilinize eklenecek ve hemen okuyabileceksiniz.

KISIM I. GÖĞÜS CERRAHİSİNE GİRİŞ

Bölüm 1

Sayfa 1 - 216

15 TL

KISIM II. AKCİĞERİN BENİGN HASTALIKLARI

Bölüm 2

Sayfa 217 - 378

15 TL

KISIM III. AKCİĞERİN MALİGN HASTALIKLARI

Bölüm 3

Sayfa 379 - 492

15 TL

KISIM IV. PLEVRA

Bölüm 4

Sayfa 493 - 568

15 TL

KISIM V. GÖĞÜS DUVARI VE STERNUM

Bölüm 5

Sayfa 569 - 670

15 TL

KISIM VI. DİAFRAGMA

Bölüm 6

Sayfa 671 - 696

15 TL

KISIM VII. MEDİYASTEN

Bölüm 7

Sayfa 697 - 772

15 TL

KISIM VIII. TRAVMA

Bölüm 8

Sayfa 773 - 872

15 TL

KISIM IX. ÖZOFAGUS

Bölüm 9

Sayfa 873 - 1012

15 TL

KISIM X. TRAKEA ve ANA BRONŞLAR

Bölüm 10

Sayfa 1013 - 1092

15 TL

KISIM XI. EK KONULAR

Bölüm 11

Sayfa 1093 - 1139

5 TL

KISIM I. GÖĞÜS CERRAHİSİNE GİRİŞ
Yardımcı Editör: Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan

1. Türkiye’de ve Dünya’da Göğüs Cerrahisi . 1
Doç. Dr. Şeyda Örs Kaya
2. Göğüs Cerrahisinde Tıbbi ve Hukuki Sorumluluklar . 9
Prof. Dr. Mehmet Tokdemir, Yard. Doç. Dr. Abdurrahim Türkoğlu
3. Göğüs Cerrahisinde Deneysel Çalışmalar . 15
Doç. Dr. Erhan Ayan, Prof. Dr. Mehmet Oğuz Köksel
4. Temel Biyoistatistik . 23
Prof. Dr. Nural Bekiroğlu
5. Bilimsel Makale Yazımı . 37
Prof. Dr. Kansu Büyükafşar
6. Cerrahi Anatomi . 47
Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı
7. Solunum Sisteminin Fizyolojisi . 71
Doç. Dr. Teyfik Turgut, Yard. Doç. Dr. Erdal İn
8. Göğüs Cerrahisinde Görüntüleme Yöntemleri . 81
Doç. Dr. Nuri Çagatay Çimşit
9. Göğüs Cerrahisinde Nükleer Tıp . 89
a. Konvansiyonel Nükleer Tıp Teknikleri
Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Zehra Pınar Koç
b. PET
Doç. Dr. Tansel Ansal Balcı, Doç. Dr. Sevim Süreyya Çerçi
10. Göğüs Cerrahisinde İnvaziv Tanı Yöntemleri . 115
Doç. Dr. M. Muharrem Erol, Doç. Dr. Hüseyin Melek
11. Göğüs Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme . 123
Doç. Dr. Emin Maden
12. Göğüs Cerrahisinde Anestezi . 133
Doç. Dr. Zerrin Sungur Ülke
13. Torasik İnsizyonlar . 143
Op. Dr. R. Serdar Evman
14. Akciğer Rezeksiyonları . 153
Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, Op. Dr. Muharrem Çakmak
15. Minimal İnvaziv Cerrahi . 161
a. Video-torakoskopik Cerrahi
Prof. Dr. Alper Toker
b. Robotik Cerrahi
Op. Dr. Yusuf Bayrak, Prof. Dr. Şükrü Dilege
16. Perioperatif Bakım . 175
a. Postoperatif Bakımın Temel prensipleri
Doç. Dr. Evren Şentürk
b. Ağrı Tedavisi
Prof. Dr. Ayşen Yücel
c. Göğüs Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon
Prof. Dr. Gülseren Akyüz, Dr. Alp Eren Çelenlioğlu
17. Postoperatif Komplikasyonlar . 203
a. Erken
Op. Dr. Yücel Akkaş, Doç. Dr. Ülkü Yazıcı
b. Geç
Doç. Dr. Ertan Aydın


KISIM II. AKCİĞERİN BENİGN HASTALIKLARI
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Akif Turna

18. Masif Hemoptizi . .217
Prof. Dr. Akif Turna
19. Soliter Pulmoner Nodül veBuzlu Cam Dansitesi . 235
Doç. Dr. Burçin Çelik
20. Akciğerin Doğumsal Anomalileri . 251
Doç. Dr. Adnan Narcı, Doç. Dr. Okan Solak
21. Bronşektazi . .265
Doç. Dr. Hakkı Ulutaş
22. Bakteri Enfeksiyonları ve Akciğer Apsesi . .273
Doç. Dr. Bülent Koçer
23. Akciğer Tüberkülozunda Cerrahi . 283
Doç. Dr. Mertol Gökçe
24. Akciğerin Hidatik Kist Hastalığı . .291
Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı
25. Akciğer Hacim Küçültücü Cerrahi ve Endobronşiyal Valf Uygulaması . 301
Doç. Dr. Korkut Bostancı
26. Büllöz Hastalıkta Cerrahi . .313
Doç. Dr. Volkan Baysungur
27. Akciğer Transplantasyonu . 327
Prof. Dr. İlhan İnci
28. Tromboendarterektomi . .343
Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli
29. Benign Akciğer Tümörleri . 359
Doç. Dr. Rasih Yazkan
30. Bronşiyal Gland Tümörleri . 369
Op. Dr. Ezel Erşen

KISIM III. AKCİĞERİN MALİGN HASTALIKLARI
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Nezih Özdemir

31. Akciğer Kanserinin Moleküler Biyolojisi . 379
Yard. Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay
32. Akciğer Kanserinin Patolojisi . 389
Prof. Dr. E. Handan Zeren, Prof. Dr. Derya Gümürdülü
33. Akciğer Kanserinde Tarama . 399
Prof. Dr. Erkan Yılmaz
34. Akciğer Kanserinde Tanı . 407
Op. Dr. R. Serdar Evman
35. Akciğer Kanserinin Evrelemesi ve Metastaz Yolları . 411
Prof. Dr. Turgut Işıtmangil
36. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi . .427
Prof. Dr. Hakan Kutlay
37. Operabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Neoadjuvan ve Adjuvan Tedavi . .433
a. Radyoterapinin Yeri
Doç. Dr. Uğur Selek, Uzm. Dr. Yasemin Bölükbaşı
b. Kemoterapinin Yeri
Prof. Dr. Nil Molinas Mandel
38. Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi . .447
Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam, Doç. Dr. Burçak Karaca
39. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri . 453
Prof. Dr. Rıza Çetingöz, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk
40. Akciğer Metastazlarında Cerrahi Rezeksiyon . 465
Yard. Doç. Dr. Volkan Karaçam
41. Superor Sulkus Tümörlerinde Cerrahi . 473
Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli
42. Genişletilmiş Akciğer Rezeksiyonları . 481
Prof. Dr. Bülent Tunçözgür
43. Mediyasten Lenf Nodu Diseksiyonu . .489
Prof. Dr. Nezih Özdemir, Op. Dr. Hasan Ersöz

KISIM IV. PLEVRA
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tahir Şevval Eren

44. Kapalı Göğüs Drenajı . 493
Doç. Dr. Figen Türk, Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş
45. Açık Drenaj . 501
Yard. Doç. Dr. İsa Döngel
46. Torakoplasti . 507
Op. Dr. Selim Şakir Erkmen Gülhan, Op. Dr. Güven Çetin
47. Fibrotoraks ve Dekortikasyon . 511
Op. Dr. Halil Tözüm, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren
48. Difüz Malign Mezotelyoma . .517
a. Klinik özellikler ve palyatif tedavi
Op. Dr. Seray Hazer Kalaycıoğlu, Doç. Dr. Göktürk Fındık
b. Radikal tedavi yöntemleri ve ekstraplevral pnömonektomi
Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı
49. Plevral Efüzyonlar ve Tedavisi ve Plevra Tüberkülozu . 529
Prof. Dr. Ali Özdülger, Prof. Dr. Bahar Ulubaş
50. Ampiyemde cerrahi . 541
Doç. Dr. Celal Tekinbaş, Doç. Dr. Sami Karapolat
51. Bronkoplevral Fistül . .547
Yard. Doç. Dr. Fatih Meteroğlu, Prof. Dr. Tahir Şevval Eren
52. Pnömotoraks ve Pnömomediasten . 555
Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafaoğlu
53. Duktus Torasikus ve Şilotoraks . .563
Doç. Dr. Erhan Ayan

KISIM V. GÖĞÜS DUVARI VE STERNUM
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Tamer Altınok

54. Göğüs Duvarı Kitleleri ve Cerrahi Tedavisi . .569
Doç. Dr. Korkut Bostancı
55. Meme Hastalıkları ve Cerrahisi . 581
Dr. Hüseyin Kadıoğlu, Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu, Prof. Dr. Ömer Soysal
56. Göğüs Duvarının Rekonstrüksiyonu . 589
Prof. Dr. Mehmet Bayramiçli
57. Göğüs Duvarının Radyonekrozu ve Enfeksiyonu . 607
Op. Dr. Mustafa Gültekin, Prof. Dr. Tamer Altınok
58. Sternal Dehisens ve Tedavisi . 617
Op. Dr. Serdar Evman, Prof. Dr. Mustafa Yüksel
59. Göğüs Duvar Deformiteleri ve Cerrahi Tedavisi . 625
a. Açık Cerrahi
Prof. Dr. Şinasi Yavuzer
b. Minimal İnvaziv Cerrahi
Prof. Dr. Mustafa Yüksel, Yard. Doç. Dr. Murat Öncel, Prof. Dr. Güven Sadi Sunam
c. Nadir Konjenital Göğüs Duvarı Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi
Op. Dr. Adamu Issaka, Prof. Dr. Mustafa Yüksel
60. Hiperhidrozis . 645
a. Hiperhidrozis
Yard. Doç. Dr. Burhan Apilioğulları
b. Buerger ve Raynaud Hastalığında Torakoskopik Sempatektominin Yeri
Op. Dr. Uğur Temel
61. Torasik Outlet Sendromu . .659
Doç. Dr. Y. Altemur Karamustafoğlu, Prof. Dr. Yener Yörük
62. Rekürren Torasik Outlet Sendromunda Reoperasyon . 667
Prof. Dr. Cengiz Gebitekin, Doç. Dr. M. Muharrem Erol

KISIM VI. DİAFRAGMA
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Şerife Tuba Liman
63. Diyafragmada Cerrahi Teknikler . 671
Doç. Dr. Ali Kılıçgün, Doç. Dr. Sami Karapolat
64. Diafragmanın Konjenital Hernileri . 677
Op. Dr. Aykut Eliçora, Prof. Dr. Şerife Tuba Liman
65. Diyafragma Plikasyonu Teknikleri . .683
Doç. Dr. Mertol Gökçe
66. Diyafragma Elevasyonu ve Evantrasyonu . .687
Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik
67. Frenik Sinir Cerrahisi ve Diapragma Pacing . .693
Prof. Dr. Aydın Şanlı

KISIM VII. MEDİYASTEN
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı
68. Akut Nekrotizan Mediyastinit . 697
Doç. Dr. Maruf Şanlı
69. Kronik Mediyastinit . .705
Yard. Doç. Dr. Ümit Aydoğmuş, Prof. Dr. Gökhan Yuncu
70. Perikard Hastalıklarında Cerrahi . 707
Prof. Dr. Ahmet Feridun Işık
71. Myastenia Gravis Cerrahisi . .713
Prof. Dr. Alper Toker
72. Mediyasten Kist ve Duplikasyonları . .721
Op. Dr. Ahmet Gökhan Gündoğdu, Op. Dr. Gültekin Gülbahar, Doç. Dr. Bülent Koçer
73. Timik Tümörler . 731
Prof. Dr. Ufuk Çağırıcı
74. Mediyasten Germ Hücreli Tümörleri . 739
Op. Dr. Banu Aktin Yoldaş
75. Mediyasten Lenfomaları . 745
Doç. Dr. Timuçin Alar
76. Mediyastenin Nörojenik Tümörleri . 747
Prof. Dr. Serdar Şen
77. Mediyastinal Tiroid, Paratiroid ve Tümörleri . .753
Yard. Doç. Dr. Mehmet Sadık Yaldız
78. Superior Vena Kava Obstrüksiyonu . 763
Op. Dr. Ayşegül Ergönül

KISIM VIII. TRAVMA
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Refik Ülkü
79. Travmada Erken Dönem Tedavisi . 773
Prof. Dr. Serdar Onat
80. Larinks Travmaları . 781
Prof. Dr. İsmail Topçu
81. Trakeobronşiyal Travma . 791
Prof. Dr. Refik Ülkü
82. Özofagus Travmaları . 799
Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
83. Künt Göğüs Travmaları . .815
Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu
84. Penetran Toraks Travmaları . 837
Uzm. Dr. Sezai Çubuk, Doç. Dr. Orhan Yücel
85. Kalp ve Büyük Damarların Yaralanmaları . 845
Prof. Dr. Rıza Doğan, Dr. Şafak Alpat
86. Travmada Geç Sekel . .867
Doç. Dr. Hakkı Ulutaş, Doç. Dr. Muhammet Reha Çelik, Prof. Dr. Akın Kuzucu

KISIM IX. ÖZOFAGUS
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel
87. Özofagusun Gelişimi, Anatomi ve Fizyolojisi . .873
Doç. Dr. Volkan Baysungur
88. Özofagus Hastalıklarında Fizyolojik Tanı Yöntemleri . 883
Doç. Dr. Adnan Giral
89. Özofagus Hastalıklarında Radyolojik Tanı Yöntemleri . 887
Prof. Dr. Davut Tüney, Doç. Dr. Çagatay Çimşit, Yard. Doç. Dr. Rabia Ergelen
90. Konjenital Özofagus Anomalileri . 895
Prof. Dr. Alpay Sarper
91. Vasküler Trakeoözofageal Kompresyon . 903
Doç. Dr. Volkan Baysungur
92. Gastroözofageal Refl ü Hastalığı ve Cerrahisi . 909
Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin
93. Hiyatus Hernileri . 917
Dr. Zeynep Bilgi, Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel
94. Fundoplikasyon ve Onarım Yöntemleri (Belsey ve Hill) . .923
Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
95. Reflü Cerrahisinin Komplikasyonları . 927
Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin
96. Barret Özofagusu . 929
Doç. Dr. Adnan Giral
97. Benign Özofagus Tümörleri . 933
Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya
98. Özofagus Kanserinde Tanı ve Evreleme . 941
Yard. Doç. Dr. Bayram Metin, Prof. Dr. Olgun Kadir Arıbaş
99. Özofagus Kanserinde Cerrahi Tedavi . 949
Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
100. Özofagus Kanserinde Lenf Nodu Diseksiyonu . 965
Prof. Dr. Atilla Eroğlu
101. Özofagus Cerrahisinin Komplikasyonları . 975
Doç. Dr. Atilla Türkyılmaz
102. Özofagus Kanserinde Palyatif Cerrahi . 981
Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Doç. Dr. Yener Aydın, Yard. Doç. Dr. Bayram Altuntaş
103. Özofagus Kanserinde Radyoterapi ve Kemoterapi . .991
Yard. Doç. Dr. Ajlan Atasoy, Prof. Dr. P. Fulden Yumuk
104. Özofagus Yabancı Cisimleri . 997
Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu
105. Özofagus Koroziv Yanıkları . 1001
Yard. Doç. Dr. Tevfik Kaplan, Prof. Dr. Serdar Han
106. Özofagusun Minimal İnvaziv Cerrahisi . 1007
Prof. Dr. Hasan Fevzi Batırel

KISIM X. TRAKEA ve ANA BRONŞLAR
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Sina Ercan
107. Trakeanın Cerrahi Anatomisi . .1013
Prof. Dr. Sina Ercan
108. Endoskopik Girişimler . 1021
Doç. Dr. Levent Dalar, Uzm. Dr. Ahmet Levent Karasulu, Op. Dr. Cengiz Özdemir
109. Konjenital Anomaliler . 1045
Dr. Celal Buğra Sezen, Doç. Dr. İsmail Cüneyt Kurul
110. Entübasyon Hasarı . 1053
Yard. Doç. Dr. Tunç Laçin
111. İdyopatik Laringotrakeal Stenoz . 1057
Prof. Dr. Sina Ercan
112. Trakeomalazi . 1061
Doç. Dr. Mehmet Ali Bedirhan
113. Trakeoözofageal Fistül . .1065
Prof. Dr. Ahmet Sami Bayram, Prof. Dr. Cengiz Gebitekin
114. Trakeanın Primer Tümörleri . 1071
Op. Dr. Ali Çelik, Prof. Dr. A. İrfan Taştepe
115. Trakeanın Sekonder Tümörleri . 1081
Doç. Dr. Çağatay Tezel
116. Trakeobronşiyal Yabancı Cisimler . 1085
Yard. Doç. Dr. Aslı Gül Akgül

KISIM XI. EK KONULAR
Yardımcı Editör: Prof. Dr. Ali Özdülger
117. Açık Kalp Cerrahisiyle Birlikte Yapılan
Akciğer Operasyonları . 1093
Doç. Dr. Tamer Okay

118. Akademik Sorular . 1103
Prof. Dr. Akın Eraslan Balcı, Prof. Dr. Mustafa Yüksel