Kitaplar > İç Hastalıkları > Semptom, Tanı, Ayırıcı Tanı

Semptom, Tanı, Ayırıcı Tanı

Yayım Tarihi
4/2015
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053351313
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 86 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
40.00 TL

E-Kitap

e-kitap satın alın yanınızdan ayırmayın
25 TL

Pratik yaşamda hekim, hastanın şikayetlerini dinleyip bir ön tanı koymak ve muayenesini yönlendirmek durumundadır. Klinikte çalışırken kıdemli meslektaşları genç hekimden tanı koymasını, o semptomu oluşturan hastalıkları söylemesini ve ayırıcı tanıda hangi unsurları dikkate aldığını belirtmesini isterler. Hekimler için tanı ve ayırıcı tanı ayrılmaz bir bütün olaktadır.

Tıp öğrencisi ve genç hekim için bu durum birçok hastalığı ve ayrıntılarını öğrenmek, hatırlamak şeklinde zor ve uzun bir süreç oluşturur. Bu kitap genç meslektaşlarımıza bu dönemde yardımcı olmak amacı ile yazılmıştır. Bir semptomun düşündürdüğü hastalıkların ve bunların ayırımında dikkate alınması gereken hususların ne olduğu kısa ve yoğun özet şeklinde verilmiştir. Hastalıkların ve özelliklerinin bu şekilde sunulmasının genç hekimler için tekst kitaplarında sayfalar boyu verilmiş bilgilerden daha fazla informatif olduğunu ve kısa sürede yararlı olabileceğini düşünmekteyim.

Sevgili okurlarım, bu kitap tıbbi bilgi ve öneri içeren bir kitap olarak hazırlanmadı. Hastanın şikayetine göre ön tanıya nasıl varılabileceğini özetleyecek şekilde düşünüldü ve o formda yazıldı. Yararlı olacağı ümidi ile...

Dr. Ünal Değerli

Bölüm 1
GENEL GÖRÜNÜM VE FİZİK BELİRTİLER . 1

Ateş Yükselmesi – Hipertermi . 2
Yüzün Görünümü . 3
Obezite – Zayıflık - Kaşeksi - Erime . 4
Aşırı Yorgunluk . 5
Saç Dökümü (Diffüz) – Saç Dökümü (Lokal) . 6
Kırmızı Göz . 7
Ağrılı Kulak – Akıntılı Kulak . 8
Boğaz Ağrısı . 9
Ağız Lezyonları . 10
Ense sertliği . 11
Baş Dönmesi – Vertigo . 12
Purpura ve Peteşi . 13
Yaygın Lenfadenopati . 14
Boyun Ön ve Arka Üçgenlerinde Kitle . 15
Jinekomasti . 16
Çomak Parmak . 17
Eritem . 18
Baş Ağrısı . 19
Senkop . 20
Strok – İnme . 21

Bölüm 2
RESPİRATUAR SEMPTOMLAR . 23

Solunumun Durması . 24
Stridor . 24
Akut Dispne, Öksürük ve Hırıltı . 25
Kronik Dispne . 26
Israrlı Kuru Öksürük . 27
Balgamlı Öksürük . 28
Hemoptizi . 29
Ses Kısıklığı – Boğukluğu . 30
Göğüs Ağrısı . 31
Göğüs Duvarı Anomalileri . 32

Bölüm 3
KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR . 33

Alarm Veren Göğüs Ağrısı . 34
Siyanoz . 35
Taşikardi . 36
Bradikardi . 37
Palpitasyon . 38
Hipertansiyon . 39
Postüral Hipotansiyon . 40
Nabız Volümü – Yüksek-Düşük . 41
Kan Basıncı Farkı – İki Kol Arasında - Kol ile Bacaklar Arasında . 42
Juguler Ven Basıncı Yüksekliği . 43
Bacak Ağrısı . 44
İki Taraflı Bacak ve Bilek Şişmesi . 45
Tek Taraflı Baldır ve Bacak Şişmesi . 46

Bölüm 4
GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR . 47

Kusma, Yemekten Sonra . 48
Kusma, Karın Ağrısı ile Birlikte . 49
Kusma, Karın Ağrısı ve Ateş İle Birlikte . 50
Kusma, Baş Ağrısı ile Birlikte . 51
Kusma, Yemeklerle İlgisiz . 52
Boğaz Ağrısı . 53
Disfaji, Katı Gıdalar İçin . 54
Disfaji, Sıvı Gıdalar İçin . 55
Akut Diyare . 56
Nükseden Diyare . 57
Kabızlık . 58
Tenezm . 58
Anorektal Ağrı . 59
Rektumdan Kan Gelmesi . 60
Hematemez, Melena . 61
Sarılık - I . 62
Sarılık - II . 63
Hepatomegali . 64
Splenomegali . 65
Karın Ağrısı (Akut, Üst) . 66
Karın Ağrısı (Akut, Orta veya Yan) . 67
Karın Ağrısı (Akut, Alt) . 68
Kasıkta Kitle . 69
Skrotum Şişmesi . 70

Bölüm 5
ÜRİNER SEMPTOMLAR . 71

Üriner Frekansi . 72
İnkontinans . 73
Hematüri . 74

Bölüm 6
ADALE VE MAFSAL SEMTOMLARI . 75

Adale Sertliği veya Ağrısı . 76
Monoartrit . 77
Poliartrit . 78
El ve Bilek Hareketlerinde Ağrı ve Kısıtlanma . 79
Omuz Hareketlerinde Ağrı ve Kısıtlanma . 80
Boyun Hareketlerinde Ağrı ve Kısıtlanma . 81
Bel Hareketlerinde Ağrı ve Kısıtlanma . 82
Kalça Hareketlerinde Ağrı ve Kısıtlanma . 83
Diz Hareketlerinde Ağrı ve Kısıtlanma . 84
Ayak Hareketlerinde Ağrı ve Kısıtlanma . 85