Kitaplar > Kulak Burun Boğaz Hastalıkları > Düşük Dereceli Gliomalar ve Tedavileri

Düşük Dereceli Gliomalar ve Tedavileri

Yayım Tarihi
11/2015
Editör
Dr. Emin Özyurt
Yazar
-
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053351733
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 284 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
180.00 TL

E-Kitap

e-kitap satın alın yanınızdan ayırmayın
115 TL

Bu kitabın başlığının düşük dereceli glial tümörlerle ilgili olmasının birkaç nedeni vardır. Bunlardan ilki, bu konuyla ilgili daha evvel mevcut olan tanı ve tedavi ile ilgili tartışmaların günümüzde de devam etmesi, ikincisi de düşük dereceli glial tümörlerle ilgili bilgi ve deneyimlerimizi uzun zamana dilimi geçmeden yazılı metin haline getirmektir. Bunun için kliniğimizin düşük dereceli tümörlerle ilgili cerrahi tecrübeyi, diğer kliniklerin gerek tanı gerekse tedavi açısından deneyimlerini multi disipliner bakış açısıyla birleştirip, tartışmalı konularda kısmen de olsa katkıda bulunmayı amaçladık.

Kitabın içindeki özellikle cerrahi tedavi bölümü okunduğunda, düşük dereceli glial tümörlerde en etkili tedavi şeklinin, total cerrahi rezeksiyon olduğu anlaşılacaktır. Yine de belirtildiği gibi, bu tümörlerin beyinde kaynaklandığı bölümler en hassas beyin alanlarıdır. Bu bölgelerde tümörün çıkarımındaki cerrahi prensip minimal morbilite ile maksimal cerrahi rezeksiyondur. Bu amaca ulaşmak için ameliyat öncesi ve esnasında kullanılan farklı radyolojik ve intra operatif tekniklerin yanında, bu bölgelerin anatomisinin detaylı bir şekilde bilinmesinin büyük yararı vardır. Bu nedenle ilk bölüm anatomi ile başlamış ve çok geniş şekilde yazılmıştır.

Bu kitapta, düşük dereceli tümörlerle ilgili anatominin yanında radyoloji, tümör benzeri lezyonlar, seyir ve prognoz, nöro psikolojik değerlendirme, anestezi, cerrahi tedavi, patoloji, radyoterapi, kemoterapi, kök hücre ve glial tümörlerde moleküler mekanizmalar başlıkları altında 12 farklı bölüm mevcuttur. Hepsinin ortak alanı glial tümörler olduğu için, bilgi tekrarı az da olsa kaçınılmaz şekilde karşımıza çıkmaktadır. Her bir bölümün bütünlüğünün bozulmaması için değiştirilmemiştir. Bu kitapta yazılan her bölüm, o konunun deneyimli ekipleri tarafından hazırlanmış olup, kendi kliniklerinin tanı ve tedavi politikalarını içermektedir. İlgili bölümlerin yazı dili mümkün olduğunca Türkçeleştirilmeye çalışılmış, fakat ilgili bölüm hocalarıyla varılan ortak kanaate göre, kendi alanlarında çok kullanılan kelimelerin aynen kullanılması benimsenmiştir.

Dr. Emin Özyurt