Kitaplar > Hemşirelik > Omaha Sistemi Hemşirelikte Bilgi Yönetimi

Omaha Sistemi Hemşirelikte Bilgi Yönetimi

Yayım Tarihi
11/2016
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053352525
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 172 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
150.00 TL   125.00 TL

Omaha Sistemi: Hemşirelikte Bilgi Yönetimi Kitabı, hemşirelik uygulamalarını uluslar arası ortak dil ile tanımlayan ve bakım sonuçlarının kayıt altına alınmasını sağlayan Omaha Sistemi’ni tüm bileşenleriyle açıklar. Bu kitap Omaha Sistemi’ni akut ve kronik bakım, evde bakım, aile sağlığı, okul sağlığı, iş sağlığı ve diğer bakım alanlarında kullanmak isteyen profesyoneller için temel bir kaynaktır. Kitap beş bölümden oluşur. İlk bölüm Omaha Sistemi modeli, geliştirilmesi, kullanım alanlarını; İkinci bölüm Omaha Sistemi’nin sağlık / hemşirelik bilişimi ile ilişkisini açıklar. Üçüncü bölüm Omaha Sistemi’nin temel yapısını oluşturan bileşenlere; Dördüncü bölüm bu bileşenlerin kullanımını vaka çalışmaları ile açıklayan örneklere odaklıdır. Beşinci bölümde Minnesota Omaha Sistemi Kullanıcılar Grubu tarafından hazırlanan “Problem Değerlendirme Ölçeği Puanlama Rehberi” sunulmuştur. Bu kitap, aynı zamanda Omaha Sistemi’ni temel alan “Nightigale Notları” Hemşirelik Bilişim Programı kullanıcıları için kaynak olarak hazırlanmıştır.