Kitaplar > Kadın Hastalıkları Ve Doğum > Hemşire ve Ebeler için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi 4.Baskı

Hemşire ve Ebeler için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi 4.Baskı

Yayım Tarihi
12/2020
Editör
Prof. Dr. Anahit Coşkun
Yazar
-
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053352341
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 472 Sayfa
Baskı Sayısı
4
Fiyatı
160.00 TL   132.00 TL

Kadın sağlığı alanında çalışan ebe ve hemşireler, kadının ve güvenli annelik kapsamında doğum öncesi, anı ve sonrası gebe-lohusa-fetüs ve yenidoğanın sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlığı bozulduğu durumlarda bütünsel yaklaşımla bakım vermekle sorumlu meslek üyeleridir. Bu sorumluluğu yerine getirmek üzere onların, mezuniyet öncesi ve sonrası nitelikli ve kapsamlı eğitim almaları, donanımlı olmaları gerekmektedir. İşte bu amaca hizmet etmek üzere 2004 yılında sadece kendi öğrencilerimiz için hazırladığımız öğrenim rehberimizi, birçok üniversitenin ebelik ve hemşirelik bölümleri öğretim elemanı ve öğrencilerinden gelen yoğun talep üzerine 2008, 2013 ve 2016 yıllarında üç kez genişleterek, zenginleştirmiş ve güncellemiştik. Bu kez hızla tükenen kitabımızı 4. basıma hazırlamadan önce gözden geçirip yeniden güncelleme gereği duyduk. Yetişkin eğitimi ilke ve uygulamaları temelinde, bütünsel yaklaşımla hazırlamış olduğumuz kitabımıza gösterilen ilgi, biz yazarları çok memnun etmiş ve onurlandırmıştır.

Çeşitli uluslararası konferanslarda belirtildiği gibi kadın sağlığı, sadece herhangi bir hastalık ya da zayıflığın olmaması değil fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyokültürel ve ekonomik açıdan bütünüyle iyi olma hali olarak tanımlanmaktadır. Kitabımızın gerek kuramsal içeriğinde ve gerekse uygulama bölümlerinde yer alan bilgi ve beceriler, bu yaklaşımla ele alınıp işlenmiştir. Rehberimizde, kadın ve üreme sağlığı alanıyla ilgili kapsamlı bilginin yanısıra klinik ve diğer çalışma alanlarında öğrenimi kolaylaştırmak üzere uygulama beceri listeleri ve bakım planları yer almaktadır. Bu bağlamda kitabımızın, son dönemde sayıları katlanarak artan hemşirelik/ebelik lisans ve lisans üstü programları için önemli bir temel kaynak niteliği taşıdığı düşüncesindeyiz.

Rehberimizin güncellenme sürecini kısa sürede tamamlayan yazar arkadaşlarıma, özverili çalışmalarından dolayı içtenlikle teşekkür ederim. Kitabımızı, siz meslektaşlarımıza, hemşire/ebe öğrenci ve eğiticilere sunmaktan mutlu ve gururluyuz. Yararlı olması dileğiyle saygılar sunarım.

Prof. Dr. Anayit M. COŞKUN