Kitaplar > İç Hastalıkları > Güncel Geriatri El Kitabı

Güncel Geriatri El Kitabı

Yayım Tarihi
3/2017
Editör
Prof. Dr. Dilek Aslan , Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Yazar
-
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053352884
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 340 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
120.00 TL   102.00 TL

Dünyada ve ülkemizde artan yaşlı nüfusun sağlık gereksinimleri de artmakta ve farklılaşmaktadır. Yüksek komorbiditelere sahip olan yaşlılarda sadece hastalıkların klinik boyutu ve bununla bağlantılı olarak tanısal mantık değil, tedavi yaklaşımları da özellik arz etmektedir. Hastalıkların mekanizması ve nedenleri değerlendirildikten sonra, bu duruma özgü tedavi yöntemini belirlemek ve yaşlı hastaya özgü uygulamalara ağırlık vermek gerekir. Bu düşünceler ışığında ayrıcalıklı bir risk grubunu oluşturan yaşlılarda sık görülen sağlık sorunlarına güncel bir perspektiften bakılarak kurgulanan kitap erişkin eğitim ilkeleri gözetilerek Prof. Dr. Dilek Aslan ve Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal editörlüğünde hazırlanmıştır. Yaşlılara sağlık hizmeti sunan başta hekimler olmak üzere tüm sağlık profesyonellerinin sürekli mesleki gelişim etkinlikleri kapsamında, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve güncellenmesini amaçlayan 340 sayfalık kitap 20 öğretim üyesi yazarın katkıları ile içerikte yer alan konular açısından mevcut gereksinimlere yanıt vermesi amaçlanarak yayınlanmıştır.