Kitaplar > Anatomi > Klinik Nöroanatomi - Snell

Klinik Nöroanatomi - Snell

Yayım Tarihi
6/2017
Çeviri Editörü
Prof. Dr. Mehmet Yıldırım ,
Yazar
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9789754208436
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 564 Sayfa
Baskı Sayısı
3
Fiyatı
90.00 TL

Klasik olarak, nöroanatomi sistemleri çerçevesinde hazırlanmış olan bu popular nöroanatomi kitabı, çok az ders kitabının ulaşabildiği 7. Baskısına erişmiştir. Türkçe’ye çevirilen 4. Baskıdan sonar, yeni İngilizce baskılarda, kitabın düzenlenmesi yanında çok sayıda şekil değişiklikleri yapılmıştır. Kitap esas olarak, tıp ve digger sağlıkla ilgili alanlardaki öğrenciler için klinik bağlantılı temel nöroanatomi bilgileri sunmaktadır. Klinik tecrübesi olan bir anatomist tarafından yazılan bu kitabın her bölümü, standart bir düzende ele alınmıştır. Bölüm, klinik bir örnekten sonar amaç ve hedeflerle başlamakta, konunun ilerleyen alt başlıkları bunlara erişme yolunda, temel nöroanatomi bilgileri, bilgileri somutlaştıran ve öğrenmeyi kolaylaştıran çok sayıda renkli tıbbi resim / şekil, tablo, klinik bilgiler, olgu ve çoktan seçmeli çalışma soruları ile yanıtlarını içermektedir. Yeni baskıya özgü bazı değişiklikler şunlardır.
• Yeni ve öğretici değeri yüksek, renkli tıbbi resimler ve radyolojik görüntüler
• Kitabın başında, diseke beyinlerden çekilmiş resimlerden oluşan, kısa bir “Renkli Beyin Atlası”
• Geliştirilmiş giriş bölümüne ek olarak nöroembriyoloji
• Nöroplastisite ve kök hücre araştırmaları konusunda güncel bilgiler
• Yeni klinik problemler ve klinik bilgiler
• Çok sayıda yeni çalışma soruları