Kitaplar > Biyokimya > Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler

Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri Genomik ve Proteomik Analizler

Yayım Tarihi
1/2018
Editör
Prof. Dr. Güler Temizkan , Prof. Dr. Nazlı Arda
Yazar
-
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053353621
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 788 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
115.00 TL

Yayınevimiz tarafından daha önce basılmış olan ve alanındaki uygulamalara ilişkin kapsamlı teorik ve pratik bilgiler veren “Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler” adlı kitap araştırmacıların gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle üç baskı yaptıktan sonra hızla tükenmişti.
Bu yeni eser, moleküler biyoloji ve biyoteknolojide baş döndürücü bir hızla artan bilgi birikimi ve sürekli geliştirilen yeni yöntemler nedeniyle çok daha geniş kapsamlı olarak hazırlanmıştır. İlk kitapta var olan bölümlerin içeriğinin zenginleştirilmesinin yanı sıra yazar sayısı da artırılarak yeni ve güncel konular eklenmiştir. Moleküler biyolojide kullanılan yöntemlerin hepsini bir kitap içerisinde toplamak kuşkusuz mümkün olmamakla birlikte, özellikle rekombinant DNA teknolojisi, genom ve proteom analizleri, omik teknolojiler ve biyoenformatiğe ait temel teorik bilgiler ve uygulama örnekleri verilmiştir. Her biri alanlarında uzman bilim insanları tarafından yazılmış olan kitap 37 bölümden oluşmakta olup moleküler biyolojide kullanılan klasikleşmiş ve yeni yöntemlere ilişkin teorik bilgilerin yanı sıra birçoğu yazarları tarafından da laboratuvarda uygulanmakta olan teknikleri ve deneyimleri kapsamaktadır. Bu nedenle neyi niçin yaptığını bilmek isteyen araştırmacılar için iyi bir kaynak olacağı ve özellikle uygulama örneklerinde yer alan ipuçlarıyla da kullanıcılara pratikte yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu eser de moleküler biyolojiye ilgi duyan ve bu güncel bilim dalının kapsadığı çeşitli konularda çalışan araştırmacıların, ilgili alanlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin zevkle okuyup yararlanacağı bir başvuru kitabı olacaktır.

İçindekiler
1. Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemlere Genel Bakış (G. TEMİZKAN)
2. Nükleik Asit İzolasyon ve Analiz Yöntemleri (A. TOPAL SARIKAYA)
3. Fosillerden DNA İzolasyonu (E. ARICAN)
4. Kriminal Örneklerden DNA İzolasyonu (A. TOPAL SARIKAYA)
5. Maternal Kandan Hücre Dışı Serbest Fetal DNA İzolasyonu (T. GÜNEL)
6. DNA Replikasyon Kinetiği Analizi (C. KIĞ)
7. DNA Hasarları ve Tayin Yöntemleri (M. ÖZTÜRK, M. TUNÇDEMİR)
8. Total RNA ve mRNA İzolasyonu (A.TOPAL SARIKAYA)
9. siRNA ve miRNA İzolasyonu (T. GÜNEL)
10. Nükleik Asitlerin Analizi (A. TOPAL SARIKAYA)
11. Nükleik Asitlerin İşaretlenmesi (A. TOPAL SARIKAYA)
12. Nükleik Asit Melezleme Yöntemleri (A. TOPAL SARIKAYA)
12A. Southern Melezleme (Ş. ARI)
12B. Northern Melezleme (A. TOPAL SARIKAYA)
13. In situ Melezleme (S. YILMAZER, M. ÖZTÜRK, F. KAYA
DAĞISTANLI) 14. DNA/DNA in situ Melezleme: Kromozomlarda Floresan in situ Melezleme (FISH) Yöntemi (S. YILMAZER, R.D. KURU)
15. Rekombinant DNA Teknolojisi (G. TEMİZKAN, N. GÖZÜKIRMIZI)
15A. Bakteri Transformasyonu (A. TOPAL SARIKAYA)
15B. Schizosaccharomyces pombe İnozin Monofosfat Dehidrogenaz (gua1) Geninin Klonlanması (S. KARAER UZUNER, G. TEMİZKAN)
16. DNA’nın Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile Çoğaltılması (Ş. ARI)
17. Genom Haritalama ve Dizileme Yöntemleri (Ş. ARI)
18. Transkriptom Analizinin İşlevsel Genomikteki Yeri (G. ALBAYRAK)
18A. Elisitörle Tetiklenebilen Sitokrom P450 Genlerinin Astragalus
chrysochlorus’da Hedeflenmiş Farklılık Gösterimi (“Differential Display”, DD) ile İncelenmesi (N. TURGUT KARA)
18B. Patates Yumrusunda SAGE ve/veya long-SAGE Yöntemiyle
Transkriptom Analizi 19. siRNA’lar ile Kültürdeki Hücrelerde Transkripsiyon Sonrası Gen
Susturulması (D. GEZEN AK, E. DURSUN, S. YILMAZER) 20. miRNA Anlatım Analizi Yöntemleri (T. GÜNEL)
21. Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qPCR) ile Gen Anlatımının Analizi (F. GÜREL)
21A. Gerçek Zamanlı PCR ile Maternal KandaFetal RhD Geninin
Tanımlanması (T. GÜNEL) 21B. Schizosaccharomyces pombe’de aft1 Geninin Göreceli Anlatım Analizi (B. PALABIYIK)
21C. Sybr Green 1 Boya Temelli Gerçek Zamanlı PCR ile Fusarium
graminearum tri5 Geninin Anlatım Analizi (G. ALBAYRAK) 21D. HeLa Hücre Kültüründe Oksidatif Stresle Oluşturulan DNA Hasarının qPCR ile Belirlenmesi (Ö. EROL TINAZTEPE)
22. Mikrodizilim Teknolojisi (A. TOPAL SARIKAYA, T. GÜNEL)
22A. Serbest Fetal DNA’da Trizomi21 Tanısı için aCGH (T. GÜNEL)
23. Genetik Çeşitlilik (Varyasyon) Analizleri (N. GÖZÜKIRMIZI)
24. Epigenetik Analizler (N. GÖZÜKIRMIZI)
25. Proteinlerin İzolasyonu (N. ARDA, H. ERTAN)
25A. Protein A ve Protein G Bağlı Sefaroz Boncuklarla İmmün Çöktürme (C. KIĞ)
26. Proteinlerin Nicel Analizi (N. ARDA, H. ERTAN)
27. ELISA (A. KARAGÖZ)
28. Tek Boyutlu Protein Analizi ve Protein Saptama Yöntemleri (N. ARDA, E. ÖNAY UÇAR, H. ERTAN)
29. Proteinlerin Kromatografik Ayrımı ve Saflaştırılması (N. ARDA, H. ERTAN)
30. Enzimatik Analiz ve Aktivite Belirleme Yöntemleri (H. ERTAN, N. ARDA)
31. Oksidatif Protein Hasarlarının Belirlenmesi (M. PEKMEZ, N. ARDA)
31A. Hidrojen Peroksit Uygulanmış Maya Hücrelerinde Protein Karbonillerinin Belirlenmesi (M. PEKMEZ)
32. Protein-Protein Etkileşiminin Belirlenmesi (Maya İkili Melez Sistemi) (F. GÜREL)
33. İzotermal Titrasyon Kalorimetresi (H. ERTAN)
34. İki Boyutlu Protein Elektroforezi (N. ARDA, E. ÖNAY UÇAR, H. ERTAN)
34A. C6 Sıçan Glioma Hücrelerindeki Stres Proteinlerinin Proteomik Analizi (E. ÖNAY UÇAR)
35. İki Boyutlu DIGE (M. KASAP, G. AKPINAR)
36. Sıvı Kromatografi-Kütle Spektrometrisi (LC-MS) Proteomiği (V. YILDIRIM, G. ÖZCENGİZ)
37. Genom ve Proteom Analizinde Biyoenformatik (E. ARICAN)
37A. Mayada (Saccharomyces cerevisiae) Süperoksit Dismutaz (SOD) Enziminin Blast Analizi (Ç. TARHAN)