Kitaplar > Acil Tıp > Acilde Vakalar 2.Baskı

Acilde Vakalar 2.Baskı

Yayım Tarihi
9/2019
Yayınevi
Ema Tıp Kitabevi
ISBN
9786058044302
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 205 Sayfa
Baskı Sayısı
2
Fiyatı
100.00 TL

Yayınlanmasının üzerinden kısa süre geçmiş olmasına karşın, 3 ay içerisinde çok ciddi okuyucu kitlesine ulaşmış eser, kısa sürede tükenmiştir. Bu heyecan ile kitabın tüm güncellemeleri yapılarak gözden geçirilmiş ve tekrar okuyucu ile buluşturulmuştur.

Açıklamalarıyla Beraber 89 Vaka
Tamamı güncel 2019 basım
Vaka sunum ve tartışmalarının tıp eğitim ve öğretiminde çok önemli yeri vardır. Teorik güncel bilgilerden yola çıkarak alınan anamnez, saptanan fizik muayene bulguları ve daha sonra gerçekleştirilen biyokimyasal tetkikler, hemogram, akut faz reaktanları ve radyolojik işlemlerle hastaya kısa sürede ve doğru teşhis koymak mümkündür.
Türkiye’de Acil Dahiliye Servisi’nde en fazla süre çalışan bir hekim olarak, 30 yıllık acil hekimlik deneyimlerimden yola çıkarak hazırladığım bu kitabın her branştan hekime faydalı olacağını düşünüyorum.

İÇİNDEKİLER
Vaka 1: 69 yaşında, lökositoz ve lenfopenili sepsis....................................................................1
Vaka 2: 54 yaşında hiperkalsemili multipl miyelom.................................................................3
Vaka 3: 63 yaşında akut koroner sendrom.................................................................................6
Vaka 4: 77 yaşında monositozlu döküntülü...............................................................................9
Vaka 5: 48 yaşında diabetik ketoasidoz.....................................................................................11
Vaka 6: 80 yaşında B12 eksikliğine bağlı megaloblastik anemi.............................................13
Vaka 7: 57 yaşında masif pulmoner emboli ve kardiyojenik şok...........................................16
Vaka 8: 83 yaşında hipovolemik hipernatremi........................................................................19
Vaka 9: 20 yaşında hiperkalemi..................................................................................................21
Vaka 10: 74 yaşında hipotiroidiye bağlı uygunsuz ADH sendromu.....................................23
Vaka 11: 43 yaşında septik şok...................................................................................................25
Vaka 12: 42 yaşında pürülan menenjit......................................................................................27
Vaka 13: 21 yaşında infeksiyoz mononükleoz..........................................................................30
Vaka 14: 45 yaşında karaciğer absesi ve ampiyem...................................................................32
Vaka 15: 76 yaşında akut post renal böbrek yetersizliği.........................................................34
Vaka 16: 60 yaşında demir eksikliği anemisi............................................................................36
Vaka 17: 21 yaşında akut akciğer ödemi...................................................................................37
Vaka 18: 74 yaşında akut pyelonefrit.........................................................................................39
Vaka 19: 61 yaşında sağ renal kitle............................................................................................42
Vaka 20: 20 yaşında trombositopeni ve sepsis ile seyreden lenfoma ...................................44
Vaka 21: 31 yaşında akut pankreatit..........................................................................................47
Vaka 22: 64 yaşında akut koroner sendrom.............................................................................49
Vaka 23: 47 yaşında sepsise bağlı hemofagositik sendrom....................................................52
Vaka 24: 85 yaşında pulmoner emboli......................................................................................55
Vaka 25: 82 yaşında hipomagnezemi........................................................................................57
Vaka 26: 59 yaşında ampiyem....................................................................................................59
Vaka 27: 58 yaşında akciğer kanseri..........................................................................................61
Vaka 28: 43 yaşında inferior ve sağ ventrikül miyokard infarktüsü......................................63
Vaka 29: 32 yaşında akut invajinasyonlu Crohn hastası.........................................................65
Vaka 30: 62 yaşında subdural hematom...................................................................................67
Vaka 31: 46 yaşında sepsis..........................................................................................................69
Vaka 32: 60 yaşında vena kava inferior ve sağ atriumda tromboz........................................71
Vaka 33: 68 yaşında bilateral yaygın akciğer infiltrasyonu.....................................................74
Vaka 34: 82 yaşında multipl miyelom.......................................................................................77
Vaka 35: 57 yaşında akciğer embolisi........................................................................................79
Vaka 36: 74 yaşında megaloblastik anemi................................................................................81
Vaka 37: 50 yaşında sol renal arter trombozu..........................................................................83
Vaka 38: 46 yaşında mikst asit baz denge bozukluğu.............................................................85
Vaka 39: 42 yaşında pnömomediastinum.................................................................................88
Vaka 40: 52 yaşında metabolik asidoz.......................................................................................90
Vaka 41: 29 yaşında KML...........................................................................................................92
Vaka 42: 22 yaşında Evans sendromu.......................................................................................94
Vaka 43: 53 yaşında multipl miyelom.......................................................................................96
Vaka 44: 61 yaşında hiperkalemi...............................................................................................99
Vaka 45: 73 yaşında subdiafragmatik abse.............................................................................101
Vaka 46: 55 yaşında karaciğer absesi.......................................................................................104
Vaka 47: 63 yaşında septik hasta..............................................................................................107
Vaka 48: 40 yaşında Wegener granülomatozis.......................................................................109
Vaka 49: 29 yaşında nonHodgkin lenfoma............................................................................112
Vaka 50: 74 yaşında perikard tamponadı...............................................................................115
Vaka 51: 32 yaşında KML.........................................................................................................117
Vaka 52: 28 yaşında mide perforasyonu.................................................................................119
Vaka 53: 48 yaşında ampiyem..................................................................................................121
Vaka 54: 22 yaşında septik şok.................................................................................................123
Vaka 55: 58 yaşında pnömoni..................................................................................................125
Vaka 56: 36 yaşında akut pnömoni..........................................................................................127
Vaka 57: 19 yaşında lökositoklastik vaskülit..........................................................................129
Vaka 58: 43 yaşında SLE’ye bağlı GİS tutulum.......................................................................131
Vaka 59: 56 yaşında sepsise bağlı akut böbrek yetersizliği...................................................135
Vaka 60: 77 yaşında hiperkalemi.............................................................................................137
Vaka 61: 61 yaşında hipoglisemi..............................................................................................139
Vaka 62: 18 yaşında SLE............................................................................................................142
Vaka 63: 50 yaşında perikard tamponadı...............................................................................144
Vaka 64: 70 yaşında karaciğer absesi.......................................................................................146
Vaka 65: 36 yaşında akciğerde kitle.........................................................................................148
Vaka 66: 24 yaşında pnömotoraks...........................................................................................150
Vaka 67: 43 yaşında ventriküler taşikardi...............................................................................152
Vaka 68: 55 yaşında primer sürrenal yetersizliği...................................................................154
Vaka 69: 20 yaşında akut lökoz................................................................................................156
Vaka 70: 29 yaşında sepsis........................................................................................................158
Vaka 71: 53 yaşında akut lökoz................................................................................................160
Vaka 72: 55 yaşında amiloidoz.................................................................................................162
Vaka 73: 20 yaşında dilate KMP ve sol ventrikülde tromboz...............................................165
Vaka 74: 48 yaşında akut miyokard infarktüsü......................................................................167
Vaka 75: 76 yaşında hiperkalsemi............................................................................................169
Vaka 76: 29 yaşında akut pankreatit........................................................................................171
Vaka 77: 55 yaşında TTP..........................................................................................................173
Vaka 78: 18 yaşında Takayasu arteriti.....................................................................................175
Vaka 79: 57 yaşında hiperkalsemi............................................................................................177
Vaka 80: 25 yaşında bronkojenik kist......................................................................................179
Vaka 81: 36 yaşında sepsis........................................................................................................182
Vaka 82: 59 yaşında hiperkalsemi............................................................................................186
Vaka 83: 36 yaşında PCP...........................................................................................................188
Vaka 84: 20 yaşında pnömotoraks...........................................................................................190
Vaka 85: 41 yaşında metabolik alkaloz...................................................................................192
Vaka 86: 71 yaşında hiperkalsemi............................................................................................195
Vaka 87: 22 yaşında diabetik ketoasidoz.................................................................................198
Vaka 88: 70 yaşında hipokalsemi.............................................................................................200
Vaka 89: 63 yaşında hiperkalsemi............................................................................................202