Kitaplar > Hemşirelik > Roper Logan Tierney Modelinin Uygulamada Kullanılması

Roper Logan Tierney Modelinin Uygulamada Kullanılması

Yayım Tarihi
4/2021
Editör
-
Çeviri Editörü
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu Prof. Dr. Merdiye Şendir , Prof. Dr. Hatice Kaya ,
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053355977
Cilt / Sayfa Sayısı
0 Cilt / 536 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
318.00 TL   265.00 TL

Hemşireliğin kendine özgü bilgisi olan model ve kuramları, hemşireliğe bir bakış açısı getirmekte ve hemşirelik uygulamalarına yön vermektedir. Roper, Logan, Tierney’in hemşireler için geliştirdiği model, hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında en çok kullanılan modellerden biridir. Hümanist ve bütüncül yaklaşımla, bireyi bakımın merkezine alan modelde, aynı zamanda, birey ile birlikte ailenin de bakıma katılımının önemi vurgulanmaktadır. Bu model, hemşirelik uygulamalarının sağlık bakım sisteminin tüm hizmet alanlarına entegre edilmesini sağlayan bir yapı sunmaktadır. Modelin hemşirelik uygulamalarında tercih edilme nedenlerinden biri uygulamaya aktarımının kolay olması ve hemşirelik süreci için uygun bir baz oluşturmasıdır.
Karen Holland, Jane Jenkins ve meslektaşları tarafından yazılan bu kitapta, her bir Yaşam Aktivitesine ve bu aktivitelerin birbiri ile ilişkisine odaklanarak hemşirelik modeli incelenmektedir. Yaşam aktivitelerine ilişkin bakım uygulamaları, örnek vaka çalışmaları ve alıştırmalar ile zenginleştirilerek modelin anlaşılır olmasını kolaylaştırmakta ve kanıt temelli uygulamalarla desteklenen karar verme yollarına da vurgu yapılmaktadır. Ayrıca her bir aktivite kapsamında, modelin hemşirelik sürecinde bir rehber olarak nasıl kullanılacağı vaka örnekleri ile gösterilmektedir. Çoğu ülkede, yaygın olarak 5 aşamalı kullanılan hemşirelik süreci, bu kitapta, İngiltere’nin sağlık sistemi ve hemşirelik uygulamaları üzerine odaklandığı için; tanılama, hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve değerlendirme olarak 4 aşamalı ele alınmış, “Hemşirelik Tanısı”ndan, tanılama aşamasının son etkinliği olarak, örtülü biçimde söz edilmiştir. Okuyucuların, modeli, hemşireliğin bilimsel ve sanat boyutlarını uygulamada bütünleştiren hemşirelik sürecinin hemşirelik tanısı aşamasını da dikkate alarak kullanmalarını önermekteyiz.
Ülkemizde son yıllarda birçok eserin hemşirelik literatürüne kazandırıldığını görmek mutluluk vericidir, ancak hala model/kuramların nasıl kullanılacağına yönelik daha fazla Türkçe literatüre gereksinim olduğu da bir gerçektir. Bu anlamda bu kitabın, bir modelin hemşirelik eğitim müfredatına nasıl uyarlanabileceğini göstermesi açısından eğitimcilere, uygulamada modelin nasıl kullanılabileceğini göstermesi açısından da öğrenciler ve klinikte çalışan hemşirelere rehber olacağına inanmaktayız.

Çeviri editörleri
Prof. Dr. Rengin Acaroğlu
Prof. Dr. Merdiye Şendir
Prof. Dr. Hatice Kaya