Kitaplar > Yoğun Bakım > Koroner Yoğun Bakım

Koroner Yoğun Bakım

Yayım Tarihi
4/2021
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053356097
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 254 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
110.00 TL   90.00 TL

Koroner yoğun bakım ünitelerinde bir başvuru kitabına her zaman ihtiyaç duyulmuştur. Kolay anlaşılır ve pratik olarak el altında bulunabile-cek, “Kırmızı Kitap” diye adlandırabileceğimiz bir eser hazırlamak istedik. Otuz bölümden oluşan kitabımızı koroner yoğun bakımda sık rastlanan olgular dikkate alınarak güncel kılavuzlardan ve aktüel tedavi yaklaşımla-rından yararlanarak hazırladık. Yoğun emek verdiğimiz eserimiz Covid-19 pandemisi ile mücadele içinde olduğumuz kaygı dolu 2020 yılına denk geldi. Eserimizin hazırlanmasında büyük gayret ve çaba göstererek katkıda bulunan, başta Dr. Fuat Polat’a, Dr. Deniz Mutlu, Dr. Mehmet Semih Bel-pınar, Dr. Orhan Furkan Karaca, Dr. Nur Kamer Kaya ve Dr. Hasan Tokdil ile son bölümün hazırlanmasını sağlayan Dr. Ali Uğur Soysal’a teşekkürü borç bilirim. Kitabın tasnifi ve düzenlenmesinde eşim Dr. Zeynep Hale Keleş’in emeği büyük katkı sağlamıştır. Eserin koroner yoğun bakım ünitesinde sık rastlanan sorunların çö-zümünde yararlı olmasını diler, yayınevine de bireysel emeğimize katkı-sından dolayı teşekkür ederim. Prof. Dr. İbrahim Keleş