Kitaplar > Psikiyatri Ve Psikoloji > Musallat (Stalker)

Musallat (Stalker)

Yayım Tarihi
6/2021
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053356172
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 200 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
108.00 TL   90.00 TL

Musallat olma davranışı (Stalking) psikolojik travma kavramı içinde yer alan fakat sınırları net olarak belirlenemeyen pek çok disiplini bir arada barındıran birey ve toplumun ruh sağlığı yönünden mutlaka sınırlarının belirlenmesi ve olumsuzluklarının azaltılması için herkes tarafından bilinmesi gereken bir konudur. Bu düşünceden hareketle bireysel ve toplumsal düzeyde belli bir FARKINDALIK yaratabilme ve herkesin kolayca anlayabilmesi için olabildiğince sade bir dil kullanılarak bu kısa çalışma ortaya konulmuştur. Bu çalışma bir ders kitabı niteliğinde olmayıp tamamen bireylerin ve toplumun dikkatini çekmek bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile yapılmıştır. İnsanın seçeneklerini bilmesi duygularını anlayabilmesi ve çevresel uyaranları anlamlandırabilmesi için öncelikle bir şeylerin farkında olması gerekir. Esasen farkındalık kavramının bilişsel ve duyuşsal olmak üzere iki boyutu vardır. Bireyin neyi neden öğrenmesi gerektiğinin farkında olması ve bu farkındalığı başkalarına da aşılaması gerekir. Bu konuda bilinçli olarak farkında olma bir uyanışın ifadesidir. Farkındalık dikkat algı tutum değer merak ilgi gereksinim motivasyon ve etkileşim gibi elemanların birleşiminden oluşmaktadır. Bireylerin sahip oldukları ve/veya olacakları tüm bu değişkenler farkındalık düzeylerini etkilemektedir. Yaşamdaki değerlerin farkında olmak varoluş amacımızın doğru algılanmasını sağlayacaktır. Musallat olma davranışı teknolojik gelişme ile doğru orantılı olarak psiko-sosyal ve hukuki açıdan önemi giderek artan bir sorunsaldır. Bu sorun alanından çocuklar büyükler aileler toplum ve kurumlar değişik düzeylerde etkilenmektedir. Eskiden bulaşıcı hastalıklar toplum sağlığı yönünden ciddi sorunlar yaratırken günümüz teknoloji ürünlerinin olumsuz yönde kullanımından kaynaklanan bireysel ve toplumsal sorunlar adeta bulaşıcı hastalık gibi giderek yayılmaktadır. Konunun ciddiyetinin ve olumsuzluklarının bilinmesi zaman içinde oluşabilecek bireysel ve toplumsal olguların azalmasında yardımcı olacaktır. Bu görüş ile hazırlanmış olan bu kitapta çalışmalarından yararlandığım herkese teşekkür ederim. Kitap içerik olarak kabul görmüş genel kavramlar üzerinde temellendirilmiş olup başta psikoloji sosyoloji ile adli bilimler gibi alanlarda çalışan ve okuyan herkes için bir farkındalık yaratması amacı ile hazırlanmıştır.