Kitaplar > Hemşirelik > Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci

Kronik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci

Yayım Tarihi
9/2021
Editör
Dr. Öğr. Üyesi Nermin Eroğlu , Dr. Öğr. Üyesi Gamze Temiz
Yazar
-
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053356318
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 432 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
245.00 TL   204.00 TL

Kitap Tanıtım Yazısı : Tüm dünyada ve ülkemizde kronik hastalıkların görülme sıklığı ve ölüm nedenleri içindeki payı giderek artmaktadır. Bu artışta çevresel ve sosyal değişikliklerin payı büyüktür. Kronik hastalıklar yavaş ilerleyen, sürekli bakım gerektiren bireylerin bütün yaşamlarını etkileyen sağlık sorunlarıdır. Kronik hastalığı olan bireyin bakımı, tedavinin yanı sıra fiziksel, emosyonel ve sosyal yönleriyle desteklemeyi kapsar. Bu bütüncül bakım yaklaşımı hemşirelerin tüm bilgi ve beceri birikimlerini kullanmalarını gerektirir. Kronik hastalıklara ilişkin risk faktörleri temel olarak; yanlış beslenme, fiziksel aktivite eksikliği, takip edilmeyen yüksek kolesterol, kan basıncında değişimler ve diyabet, sedanter yaşam tarzı sigara ve alkol tüketimi ve stres olarak özetlenebilir. Kronik hastalıkların en önemli özelliği aile hikâyesinin olması ya da genetik faktörler gibi değişmez etkilerin yanısıra altta yatan nedenlerin birçoğunun tamamen önlenebilir risk faktörleri olmasıdır. Bu risk faktörlerinin önlenmesine yönelik diyet, fiziksel aktivite ve sağlık için küresel strateji; uygulama ve izlem çerçevesi modeli oluşturulmuştur. Kronik hastalıkların yönetiminde hemşirelik bakımı evde veya bir sağlık kurumundaki bakımı kapsar. Hemşirelik bakımının öncelikli olarak korumaya yönelik olması hastaneye gidişleri en aza indirmektedir. Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses- ICN)’e göre kronik hastalıklarla daha iyi mücadele edebilmek için hemşirelerin her ne şekilde olursa olsun uygun rol modellerle topluma sağlıklı davranışlar kazandırması, hemşirelik bakımının devamlılığını sağlaması, bilgisini artırması gerekmektedir. Bireyin yaşam kalitesini arttırmak, kronik hastalık tedavisinin temel amaçlarındandır ve bu noktada hemşirelerin çok fazla sorumluluğu vardır. Bu kitapta sık rastlanan kronik hastalıklar ve bu hastalıkların yönetiminde hemşirenin rolleri ile örnek hemşirelik bakım planları yer almaktadır. Her bir bölümün hazırlanmasında emeği geçen Hocalarımıza teşekkür eder, kitabın hemşirelik mesleği için faydalı bir kaynak olmasını dileriz. Editörler Dr. Öğr. Üyesi Nermin EROĞLU Dr. Öğr. Üyesi Gamze TEMİZ