Kitaplar > Mikrobiyoloji > Dental ve Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi

Dental ve Periodontal Hastalıkların Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi

Yayım Tarihi
9/2021
Editör
Prof. Dr. Tanju Kadir
Yazar
-
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053356332
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 176 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
135.00 TL   114.00 TL

Son yıllarda mikrobiyoloji ve immünoloji alanında inanılmaz teknolojik ve kavramsal ilerlemeler görüldü. Yeni nesil DNA dizileme, yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu görüntüleme tekniklerinin gelişmesi, biyofilmlerde üreyen yeni türlerin yanı sıra mikroplar ve konak hücreleri arasındaki daha yakın etkileşimler hakkında yeni bilgiler sağladı. Gelişen bu bilgiler dental ve periodontal hastalıkların etiyolojisine, patojenik mekanizmaların doğasına ve konak yanıtlarına ilişkin anlayışımızı değiştirdi. Bu kitap klasik genel mikrobiyoloji bilgilerinden ziyade insan oral mikrobiyomu ile konağın bağışıklık yanıtı arasındaki dinamik etkileşimlerin dental ve periodontal hastalıkları şekillendirme mekanizmaları üzerinde durmuştur. İçeriğindeki her bölüm dikkatle güncellenmiş ve yeni literatür bilgileri içerecek şekilde sunulmuştur. Dental ve periodontal hastalıkların etiyopatolojik incelemesi, diş hekimliği lisans ve doktora öğrencilerine temel bilimsel araştırmaların bulgularını klinik problemlerle ilişkilendirme fırsatı sağlayabilir. Oral mikrobiyoloji çok karmaşık bir bilim olduğundan, konunun temel ilkelerinin özümsenip önemli özelliklerin kavranması için kapsamlı ancak anlaşılır bir şekilde düzenlenen bu kitabın öğrencilere kılavuzluk edeceğini umuyorum. Prof. Dr. Tanju Kadir