Kitaplar > Patoloji > Meme Biyopsilerinin Yorumlanması

Meme Biyopsilerinin Yorumlanması

Yayım Tarihi
11/2021
Editör
Doç. Dr. E. Canan Kelten Talu
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053355328
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 624 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
470.00 TL   390.00 TL

Güvenli tanı için pratik yardımcınız! Bu popüler klinik referans, meme dokusunda karşılaşılan tüm patolojik değişiklikleri doğru bir şekilde tanımlamanıza yardımcı olur. Bu anlaşılması ve kullanılması kolay organizasyon, sizin de yaptığınız gibi, lezyonları histolojik paternlerine göre gruplandırarak ve bir lezyonu diğerinden ayıran özelliklere dikkat çekerek tanıya yaklaşır. Yazarlar, uygun olan durumlarda, tanı problemlerinin çözümünde yardımcı çalışmaların rolünü vurgulamakta; çeşitli tanıların klinik önemi ve hasta yönetimi üzerindeki etkilerini açıklayarak önemli klinik noktaların altını çizmekte ve her hasta için en doğru patoloji raporunu oluşturmada ihtiyacınız olan kapsamlı içeriği sunmaktadır. • Kapsamlı güncellemeler, en son Dünya Sağlık Örgütü terminolojisi ve tanı ölçütlerini, yardımcı çalışmaların rolünü (yeni immünohistokimyasal belirteçlerin kullanımı ve sınırlamaları dahil), neoadjuvan sistemik tedavi ile tedavi edilen hastalara ait örneklerin değerlendirilmesini, lumpektomi sınır değerlendirmesi için yeni kılavuzları, moleküler patoloji ve genetikteki gelişmeleri ve alandaki diğer önemli gelişmeleri yansıtır. • Tanısal yorumlamada çözümlenmemiş konuların tartışmalarında gezinerek, kanıta dayalı kriterlerin bulunmadığı alanlarda pragmatik, deneyime dayalı önerilerde bulunur. • Kor iğne biyopsi tekniğinin rolü ve bu teknikle ilişkili tuzakları kapsamlı şekilde sunarak, iğne biyopsilerinin yorumlanmasında bilinçli kararlar alınmasını sağlar. • Olgularınızı, birçoğu bu baskı için yeni olan yüzlerce özenle hazırlanmış yüksek kaliteli resim ile karşılaştırabilirsiniz. • Düzinelerce yardımcı tablo ile temel tanı özelliklerine ve ayırıcı tanı konularına bir bakışta erişebilir; özlü biçim sayesinde ihtiyacınız olan cevapları hızlıca bulabilirsiniz.