Kitaplar > Mikrobiyoloji > Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları

Lippincott Mikrobiyoloji: Şekillerle Açıklamalı Derleme Ders Kitapları

Yayım Tarihi
1/2022
Çeviri Editörü
Prof. Dr. Özdem Anğ ,
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053356660
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 456 Sayfa
Baskı Sayısı
4
Fiyatı
440.00 TL   365.00 TL

Lippincott Yayınevi yayını olan “Microbiology“ kitabının son 15 yıldaki iki baskısının ardından bu yeni baskısının da Türkçeye çevrilmesinde çeviri editörü olarak görev almaktan ve öğretim üyesi meslektaşlarımla yeniden birlikte çalışmış olmaktan mutluluk duyuyorum. “Lippincott Microbiology" kitabının 4. baskısının da kısa sayılacak bir sürede Türkçeye çevrilmiş ve 3. baskısının 2018’deki Türkçe çevirisinin basılmasından sadece üç yıl sonra basılmakta olması her bakımdan bir başarı sayılmalıdır. Mikrobiyoloji bilimler arasında gittikçe artan bir önem kazanmış bulunmaktadır iki yıl önce Türkçeye çevirdiğimiz Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin “Yeni Mikrobiyoloji“ (Nobel Tıp Kitabevi, 2019) kitabında da belirtildiği gibi içinde yaşadığımız dönem en önde mikrobiyoloji olmak üzere biyoloji çağı olarak öngörülmüştü. İnsan için hem yararlı ve hem de zararlı olabilen çeşitli mikroorganizmalarla doğumdan ölüme kadar birlikte yaşadığımız onların insanın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeği bilinmekteyse de son Covid 19 pandemisi (pandemi = kıtaları tutan salgın hastalık) iki yıl içinde söz konusu bu gerçeğin milyonlarca insan tarafından öğrenilmesini sağlamış ve mikrobiyoloji bütün toplumlarda ve topluluklarda ilgiyi üzerine çekmiştir. Mikropların oluşturdukları belirli hastalıkların insanda her organı ve her dokuyu tutabildiklerini dünyanın her yerinde ve tüm topluluklarında görüldüklerini modern çağın ulaşım koşulları sayesinde sadece eşyaların değil insanların hayvanların bitkilerin ve bunlarla birlikte tabii mikropların da en uzak mesafelere en geç 30 saatte ulaştırılabildiklerini öte yandan yeni yeni mikropların ve hastalıklarının ortaya çıktığını bilen her hekim seçeceği çalışma alanı ne olursa olsun temel bir mikrobiyoloji bilgisine sahip olması gerektiğini anlar. Özgün kurgusu sayesinde tıbbi mikrobiyolojiyi kolay anlaşılır ve akılda kalır biçimde ele alan bu kitap öğrenmek isteyen genç hekim adayları başta olmak üzere mikrobiyologlar ve tıbbi mikrobiyolojiye ilgi duyan herkes için önemli bir ders ve başvuru kitabı olacaktır. Kitabın çevirisini gerçekleştiren değerli meslektaşlarıma içten teşekkür ediyorum. Editör olarak çalışmalarımda yardımları için genç meslektaşlarım Dr. Öğretim Üyeleri Defne Gümüş ve Fatma Kalaycı Yüksek’e çok teşekkür ederim. Kitabın basılmasını sağlayan Nobel Tıp Kitabevleri yetkilileri Sayın Ersal Bingöl’e ve Sayın Erol Biroğlu’ya ve yayım için hazırlanması aşamasında gösterdiği özen için Sayın Hakkı Çakır’a teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Özdem Anğ