Kitaplar > Anesteziyoloji > Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Yayım Tarihi
4/2022
Editör
Doç. Dr. Birkan TAPAN , Doç. Dr. Başak MENDİ
Yazar
-
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053356783
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 316 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
240.00 TL   198.00 TL

Sağlık, herşeyin temeli olup, geçmişten günümüze tüm toplumlarda sağlık kavramına çok büyük önem atfedilmiştir. Bireyin bebeklikten başlayarak çocukluk, gençlik ve ilerleyen yaşlarında sağlık öncelikli belirleyicidir. İyi sağlık koşulları sağlanmadan bireyin yaşamdan zevk alması ve yaşama değer katması mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde sağlık, ülkeler ve toplumlar açısından da ikame edilemez bir öneme sahiptir. Eğer toplum sağlıklıysa tasarruflar artar, ekonomik kazanımlar güçlenir, yatırımlar artar, beşerî sermaye gelişir ve ülkenin refah düzeyi yükselir. Bilhassa 2019 yılında ortaya çıkan Covid- 19 Pandemisi de bir kez daha göstermiştir ki, bir ülkenin sağlık seviyesi ne kadar güçlü ise, o ülke ancak o kadar güçlü ve gelişmiş bir ülkedir. Bu denli kritik bir öneme sahip olan sağlık kavramının günümüz koşulları içinde kolay ulaşılabilirlik, etkililik, verimlilik, hakkaniyete uygunluk ve kabul edilebilirlik ilkelerine uygun şekilde sunulması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca sağlık bakımında kanıta dayalı uygulamaların, bireyselleştirilmiş tedavinin ve holistik yaklaşımın önem kazandığı günümüzde başarı, multidisipliner ekibin sağlık bilişimi ve iletişim teknolojilerini tanı ve tedavi süreçlerinde en iyi düzeyde kullanması ile mümkündür. Bizlerin editoryal hazırlığını yapmış olduğumuz bu kitapta, sağlık hizmetlerinin yönetimine ilişkin 18 konuda alanında uzman akademisyenlerimizin yazmış oldukları bölümlere yer vermiş bulunmaktayız. Çalışmamızın konu ile ilgilenen tüm sektör temsilcileri, akademisyen ve öğrencilere faydalı olması ve sektöre katkı vermesi dileğiyle. Doç. Dr. Birkan TAPAN, Doç. Dr. Başak MENDİ