Kitaplar > Ortopedi > Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik-Elektrofizyoloji-Ultrason Korelasyonları

Elektromiyografi ve Nöromüsküler Hastalıklar: Klinik-Elektrofizyoloji-Ultrason Korelasyonları

Yayım Tarihi
7/2022
Çeviri Editörü
Prof. Dr. A. Emre Öge , Prof. Dr. Burcu Örmeci , Prof. Dr. Zeliha Matur ,
Yayınevi
Nobel Tıp Kitabevleri
ISBN
9786053357087
Cilt / Sayfa Sayısı
1 Cilt / 808 Sayfa
Baskı Sayısı
1
Fiyatı
1650.00 TL   1375.00 TL

Önceki baskıya yazdığımız önsözde Türkçeye çevrilecek bir EMG kitabı olarak neden bu kitabı seçtiğimizi özetlemeye çalışmıştık. Yazarlar bu baskıda daha önce saydığımız nedenleri kuvvetlendirmenin de ötesine geçmiş görünüyorlar. Sunduğu yazılı ve görsel materyal ile gerçekten okunur ve öğretici olan öğretmek için tekrar etmekten kaçınmayan bu kitap yeni baskısında hem elektrofizyoloji hem de nöromüsküler hastalıklar açısından gelişmiş ve yenilenmiş durumda. Ancak bu baskıdaki asıl gelişme bir elektromiyografi kitabına nöromüsküler ultrasonun dahil edilmesi olmuş. Kitapta hem temel ultrasonografi bilgilerini hem de nöromüsküler ultrasonun fokal ve yaygın nöromüsküler hastalıklardaki kullanımına ait özet bilgileri bulacaksınız. Bir ultrasonografi kitabı olmadığı için bu alanla ilgili çok ayrıntılı bilgiler bulamayacaksınız belki ama birçok başka kitapta bulamayacağınız bir özellikle karşılaşacaksınız. Yazarlar burada ultrason incelemesinin elektrofizyoloji ve nöromüsküler hastalıklarla uğraşanlar için birbirine rakip değil tamamlayıcı iki inceleme olduğunu birlikte kullanılmalarının işlev bozukluğuna ve yapısal değişikliklere ait bilgileri birleştirerek hastalıklarla ilgili ufkumuzu ne denli genişlettiğini çok güzel görsel örneklerle sunuyorlar. Ayrıca nöromüsküler ultrasonun en iyi şekilde bu hastalıklarla ve klinik nörofizyolojiyle uğraşanlar tarafından uygulanabilecek bir inceleme olduğunu vurguluyorlar. Nöromüsküler hastalıklar ve elektromiyografi alanları ultrasonografiyi birçok diğer tıp dalına oranla geç kullanıma almakla birlikte son birkaç dekatta bu alanda çok büyük bir gelişme gösterdiler. Bunu alanımız ile ilgili dergilerde sayıları katlanarak artan yayınlardan kongrelerde giderek artan ultrasonografi ile ilgili oturum ve bildirilerden daha da önemlisi bunların nöromüsküler hastalıkların tanı ve takibinde kullanılabilir sonuçlar üretir hale gelmelerinden anlıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yurdumuzda nöromüsküler hastalıklar ve klinik nörofizyoloji ile uğraşan merkezler tanısal ultrasonu gerek cihaz gerek eğitim altyapısı olarak bünyesine katmakta geç kalmış durumdadır. Bu konudaki zamansal açığımızın hızla kapatılması hem hastalıkları ve hastalarımızı daha geniş bir bakış açısıyla kavramamıza katkı yapacak hem de yeni gelişmeleri erişim alanımızın içinde tutacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi hem kapsam hem de didaktik özellikleri nedeni ile çok takdir ettiğimiz bu kitapta yazarlarla fikir ayrılığına düştüğümüz bazı yerler oldu bu durumlarda gördüğümüz bazı küçük yanlışları düzeltmek dışında olabildiğince onların fikirlerine sadık kalan bir tercüme yapmaya çalıştık. Önceki Türkçe baskının tercümesi için meslektaşlarımızdan oluşan geniş bir kadrodan teşekkür borçlu olduğumuz destekler almıştık. Bu baskıda kitabın metninde değişiklikler olmuş ultrasonla ilgili olanlar başta olmak üzere oldukça yüklü eklemeler yapılmıştı. Bu kez çeviri editörleri önceki Türkçe metinden de yararlanarak kitabın tüm çeviri ve yayına hazırlama işini üstlendiler. Kitabın elinize ulaşması yayıncımız Erol Biroğlu ve dizgi servisinden Hakkı Çakır başta olmak üzere Nobel Tıp Kitabevleri çalışanlarının emekleri sayesinde oldu onlara da teşekkürlerimizi sunarız. Zevk duyarak okumanız ve yararlanmanız dileği ile.